Міжнародний гуманітарний університет

Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, 33

 

Реєстрація на участь в атестації у Міжнародному гуманітарному університеті  відбувається відповідно до «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №301 від 26.04.2017 року.
Для проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає заяву на ім’я ректора університету (див. додаток 1).
До заяви потрібно додати оригінал платіжного документа (про сплачені кошти за послуги із проведення атестації з державної мови та видачі посвідчення). Реквізити для оплати розміщено в розділі «Вартість послуг за проведення атестації».
Атестаційна комісія розглядає подану заяву протягом двох робочих днів після отримання і повідомляє за телефоном, вказаним особою, яка бажає пройти атестацію, про допуск до участі в атестації, а також час і місце її проведення.
Учасник атестації повинен обов’язково мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України, і прибути у визначені атестаційною комісією час і місце (згідно із графіком атестаційної сесії) для проходження атестації.
Посвідчення вручають учасникам, які успішно пройшли атестацію в університеті, протягом 10 календарних днів від дати проходження атестації.
Порядок реєстрації на отримання посвідчення
Особа, яка вільно володіє державною мовою і підтвердить це одним із документів, може звернутися до атестаційної комісії із заявою (див. додаток 2)про видачу посвідчення без проходження атестації (пункт 56 «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»).
До заяви повинна бути додана копія документа про відповідний рівень освіти та усі необхідні додатки до нього:

  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за вивчення української мови;
  • документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;
  • диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови;
  • диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; філологія.

При цьому оплачується тільки вартість самого посвідчення.
Порядок атестації
Учасник атестації повинен прибути для проходження атестації у день, час та місце, визначене атестаційною комісією, і мати при собі документ, що засвідчує особу та підтверджує громадянство України.
До проходження атестації допускають осіб, які своєчасно подали заяву щодо проходження атестації та здійснили оплату послуг за участь в атестації.
Визначення рівня вільного володіння українською мовою як державною відбувається у формі екзамену, який складається з усної та письмової частин. Екзамен проводиться на принципах співпраці та партнерства між екзаменатором і претендентом на посаду державного службовця, який потребує документального підтвердження вільного володіння українською мовою.