Міжнародний гуманітарний університет

Україна, м. Одеса, вул. Фонтанська Дорога, 33

 

Екзамен складається з 2-х частин – усного та письмового блоків – і триває 120 хвилин.
Мета і завдання усної частини екзамену – виявити вміння і навички вільного володіння українською мовою у сфері усного спілкування на соціокультурні, економічні, політико-правові, організаційно-ділові та інші теми, здатність підготувати усне повідомлення-презентацію на одну з тем, близьких до сфери діяльності державного службовця.
У письмовій частині екзамену оцінюються вміння й навички претендента орієнтуватися у фаховому тексті; стисло перефразовувати зміст речень, лаконічно формулювати тези, визначати суть і основний зміст документа; перевіряється обсяг лексичного запасу та знання фахової термінології, граматичних, орфографічних і пунктуаційних норм української мови, уміння будувати синтаксичні конструкції і визначати їхню відповідність різним комунікативним ситуаціям.
Структура усного блоку
І. Вступне спілкування на соціокультурні, загальні фахові та актуальні поточні теми (3-5 хв. без попередньої підготовки) (див. додаток 3).
  Ділова розмова у змодельованій ситуації (7-10 хв., підготовка – 10 хв.) (див. додаток 4).
ІІ. Повідомлення-презентація на визначену тему (10-15 хв., підготовка – 20-25 хв.) (див. додаток 5).
Загальна тривалість усного блоку – до 60 хв.
(30-35 хв. підготовки +20-25 хв. активного спілкування)
Структура письмового блоку
ІІІ. Тест (30 хв.) (див. додаток 6).
ІV. Реферування тексту (30 хв.) (див. додаток 7).
Реферування тексту передбачає стислий письмовий переказ українською мовою тексту обсягом 2500 - 3000 знаків (юридичний документ, інформаційний лист, офіційна заява, директива тощо).

За результатами екзамену в письмовій та усній формі комісія ухвалює рішення про видачу учасникові, який успішно склав екзамен, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.