Вартість навчання в університеті студентів набору 2017 року,
а також студентів, які поновлюються на навчання у 2017 – 2018 році

Ступінь бакалавра:


Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Вартість навчання на рік
у  гривнях

Денна
форма навчання

Заочна
Форма
навчання

 • 22  Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

 

    8 700

     

 • 05 Соціальні та поведінкові науки
 • Економіка

 

11 200

 

 10200

 • 29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини (ринок цінних паперів та біржова справа,готельно-ресторанний бізнес)

 

  10 200

 

  9300

 • 29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне право

10 800

  8 500

 • 08 Право

081Право

12 700

9 200

 • 07 Управління та адміністрування

 

071 Облік та оподаткування

073 Менеджмент
(фінансовий менеджмент, спортивний менеджмент, міжнародний  та національний туризм)

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9 100

 

9 900

 

 

9 600

        —

 

8 900

 

 

8900

-28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

8 900

8 300

 • 22 Охорона здоров’я

224 Технології медичної діагностики та лікування

8 700

           —

 • 22 Охорона здоров’я

226 Фармація,промислова фармація

12  500

            —

 • 02 Культура та мистецтво

022 Дизайн

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (хореографія)

14 000

14 000
14 000

           —

 •  03 Гуманітарні науки 

035 Філологія (англійська, німецька, французька, китайська мови )

 

10 800

 

9 100

2.Ступінь магістра:


Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Вартість навчання на рік
у  гривнях

Денна
форма навчання

Заочна
Форма
навчання

 • 03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська мова)

 

12 800

 

8200

 

 

 

 • 07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент
(управління проектами та програмами, бізнес-адміністрування,антикризове управління та корпоративна безпека, міжнародний та національний туризм)

073 Менеджмент
(спортивний менеджмент)

073 Менеджмент
(менеджмент в охороні здоров’я)

076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

12 700

 

 

 

10 000

 

12 700

 

12 700

8 600

 

 

 

9 100

 

9 100

 

       —

 • 28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування
(менеджмент міжнародних компаній і корпорацій , адміністративний менеджмент та митна справа)

 

14 700

 

9 700

 • 29 Міжнародні відносини

292 Міжнародні економічні відносини (ринок цінних паперів та біржова справа,готельно-ресторанний бізнес)

12 700

9 100

 • 26 Цивільна безпека

262 Правоохоронна діяльність

23 700

18 900

 • 29 Міжнародні відносини

293 Міжнародне право

22 600

14 700

 • Право

081 Право

15 700

11 000

 • 12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

123 Комп’ютерна інженерія

12 700

12 700

       —

        —

 • 22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

21 300

        —

 • 22 Охорона здоров’я

226 Фармація, промислова фармація

12 500

 

3.Освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (для економіко-правового та медичного коледжу):


Шифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Вартість навчання на рік
у  гривнях

Денна
форма навчання

Заочна
Форма
навчання

 • 12 Інформаційні технології 

 

123 Комп’ютерна інженерія

 

9 000

  

 

 

 

 • 08 Право

 

081 Право

 
15 600

 

7 600

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

10 200

 

9100

 

 • 07 Управління та адміністрування

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік та оподаткування

10 200

 

7 000

 

7 000

9100

 

        —

 

        —

 • 02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

8 200

        —

 • 01 Освіта

031 Початкова освіта

9 800

         —

 • 22 Охорона здоров’я

226 Фармація

11 100

        —