Оплата обучения

Вартість навчання в університеті студентів набору 2016 року,
а також студентів, які поновлюються на навчання у 2016 – 2017 році

1. Ступінь бакалавра :

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 12 Інформаційна технології

123 Комп’ютерна інженерія

7 800

–––

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

051 Економіка

8 200

8 400

4 900

4 900

 • 08 Право

081 Право

082 Міжнародне право

12 300

10 800

7 700

6 900

 • 07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
074 Публічне управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
071 Облік і оподаткування
8 500

8 500

8 400

9 100
5 000

5 000

4 900

---
 • 22 Охорона здоров’я

226 Фармація

224 Технології медичної діагностики та лікування

10 100

 

8 700

–––

 

–––

 • 02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 1 курс
2 – 4 курс

10 000

 

11 700
12 700

–––

 

–––
–––

 • 03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська,німецька, французька, китайка мови)

 

10 800

 

6 200

 

2. Освітньо – кваліфікаційний рівень спеціаліста:

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма
навчання

Заочна форма навчання

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

8 800

5 000

 • 03 Гуманітарні науки

035 Філологія
(англійська мова)

11 600

6 600

 • 07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

071 Облік і оподаткування

9 200

–––

–––

6 800

 • 08 Право

081 Право

13 000

8 100

 • 12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

9 200

–––

 • 22 Охорона здоров’я

221 Стоматологія

226 Фармація

20 100

12 000

–––

02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

10 500

–––

 

3. Ступінь магістра:

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська мова)

11 800

–––

 • 08 Право

081 Право

081 Міжнародне право

15 700

15 100

9 800

9 400

 • 07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент (спеціалізація):

 • Управління проектами
 • Управління фінансово – економічною безпекою
 • Антикризове управління та корпоративна безпека
 • Міжнародний та національний туризм

074 Публічне управління та адміністрування (спеціалізація):

 • Менеджмент міжнародних компаній і корпорацій
 • Адміністративний менеджмент та митна справа

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

9 800

 

11 000

 

11 000

 

10 000

10 300

 

 

 

10 000

 

10 000

 

9 600

5 900

 

7 200

 

–––

 

–––

5 900

 

 

 

–––

 

–––

 

–––

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

9 600

–––

12 Інформаційні технології

125 Кібербезпека

123 Комп’ютерна інженерія

10 200

10 200

–––

–––

22 Охорона здоров’я

226 Фармація

10 500

–––

 

4. Освітньо – кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста(для економіко – правового та медичного коледжу):

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість навчання на рік у гривнях

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

 • 12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

9 000

–––

 • 08 Право

081 Право

15 600

7 600

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

10 200

5 600

 • 07 Управління та адміністрування

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

072 Фінанси, банківська справа та страхування

071 Облік і оподаткування

10 200

 

7 000

 

7 000

5 600

 

–––

 

–––

 • 02 Культура та мистецтво

022 Дизайн

8 200

–––

 • 01 Освіта

031 Початкова освіта

9 800

–––

 • 22 Охорона здоров’я

226 Фармація

10 700

–––

 

5. Заочно – дистанційна форма навчання:

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

Вартість навчання у гривнях

Бакалавр

Спеціаліст /Магістр

 • 05 Соціальні та поведінкові науки

056 Міжнародні економічні відносини

5 300

–––

 • 08 Право

081 Право

082 Міжнародне право

5 300

5 300

8 100

7 500

 • 07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

5 300

 

5 300

–––

 

8 400

 • 03 Гуманітарні науки

035 Філологія (англійська мова)

5 300

8 700

 • 02 Культура і мистецтво

022 Дизайн

5 300

–––