Додаток 5 до Правил прийому до Міжнародного гуманітарного університету в 2017 році


СCпеціальності ОС бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань),  ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація (освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих 
конкурсів)

Конкурсні предмети на вибір

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або для
зарахування на навчання поза конкурсом

Код

Назва

 

081

Право

Право

1. Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова. Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

082

Міжнародне право

Міжнародне право

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова: Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова. Російська мова)

Так

100

 

 

 

3.Географія

Так

100

051

Економіка

Економіка

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2 Історія України

 

100

 

 

 

3 Іноземна мова. (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова, Іспанська мова, Російська мова)

Так

100

 

 

 

3 Математика

Так

100

056

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

1. Українська мова та література.

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова. (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова, Іспанська мова, Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3 Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова: Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

073

Менеджмент

Менеджмент

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова. Французька мова, Німецька мова. Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3 Математика

Так

100

074

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1 Українська мова та література.

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова. Німецька мова: Іспанська мова. Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2 Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова. (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

123

Комп’ютерна інженерія

Комп'ютерна інженерія

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3 Математика

Так

100

035

Філологія

англійська мова

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

035

Філологія

німецька мова

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2.  Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова (Англійська мова. Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова: Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

035

Філологія

французька мова

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Іноземна мова, (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

035

Філологія

китайська мова

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2 Історія України

 

100

 

 

 

3 Іноземна мова, (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова; Російська мова)

Так

100

 

 

 

3. Математика

Так

100

021

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

1 Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3 Творчий конкурс (Колоквіум, співбесіда)

 

100

022

Дизайн

Дизайн

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3 Творчий конкурс Етап1:Рисунок, Етап2:Живопис, Етап3:Композиція

 

100

221

Стоматологія

Стоматологія

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Біологія

 

100

 

 

 

3 Хімія

Так

100

 

 

 

3 Історія України

Так

100

226

Фармація

Фармація

1.Українська мова та література

 

100

 

 

 

2. Біологія

 

100

 

 

 

3. Хімія

Так

100

 

 

 

3. Історія України

Так

100

224

Технології медичної діагностики та лікування

Лабораторна діагностика

1 Українська мова та література.

 

100

 

 

 

2. Історія України

 

100

 

 

 

3. Біологія

Так

100

 

 

 

3. Фізика

Так

100