Додаток 2
до Правил  прийому на навчання до Міжнародного гуманітарного університету в 2018 році

Перелік конкурсних предметів для вступу до
 Міжнародного гуманітарного університету у 2018 році 
на основі повної загальної середньої освіти


Галузь знань

Назва спеціальності

Перелік конкурсних предметів

Конкурсний бал

08 Право

-081 Правознавство

1.Українська мова
2.Історія України
3.Математика або іноземна мова

100
100
100

29 Міжнародні відносини

-293 Міжнародне право

1.Українська мова
2.Історія України
3.Іноземна мова або географія

100
100
100

29 Міжнародні відносини

-292 Міжнародні економічні відносини

1.Українська мова
2. Іноземна мова
3. Математика або географія

100
100
100

28 Публічне управління та адмініструван-ня

-281 Публічне управління та адміністрування

1.Українська мова
2. Математика
3.Хімія або іноземна мова

100
100
100

07 Управління та адмініст-
рування

-073 Менеджмент

1.Українська мова
2. Математика
3. Географія або іноземна мова

100
100
100

07 Управління та адмініст-
рування

-076 Підприємництво,торгівля та біржова діяльність

1.Українська мова
2. Історія України
3. Математика або Географія

100
100
100

05 Соціально та поведінкові науки

-051 Економіка

1.Українська мова
2. Математика
3.Іноземна мова або Географія

100
100
100

12 Інформаційні технології

 -123 Комп`ютерна інженерія

1.Українська мова
2. Математика
3.Іноземна мова  або фізика

100
100
100

07 Управління та адмініст-
рування

-071 Облік та оподаткування

1.Українська мова
2.Математика
3.Іноземна мова або біологія

100
100
100

22 Охорона здоровя

- 221Стоматологія

1. Українська мова
2. Біологія
3. Хімія або математика

100
150
150

22 Охорона здоровя

- 226 Фармація

1.Українська мова
2.Біологія
3.Хімія або іноземна мова

100
100
100

22 Охорона здоровя

-224 Технологія медичної діагностики та лікування

1.Українська мова
2.Біологія
3.Хімія або історія України

100
100
100

03 Гуманітар-ні науки

-035 Філологія (англійська, німецька, французька, східні мови)

1.Українська мова
2. Іноземна мова
3. Історія України  або географія

100
100
100

02 Культура та мистецтво

-022 Дизайн

1.Українська мова
2.Історія України
3.Творчий конкурс (рисунок, живопис. композиція)

100
100
100

02 культура та мистецтво

-021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

1.Українська мова
2.Історія України
3.Творчий конкурс (співбесіда, колоквіум)

100
100
100

03 Гуманітарні науки

-011 Освітні, педагогічні науки

1.Українська мова та література;
2. Історія України;
3. Географія або математика.

100
100
100