Міжнародний гуманітарний університет
Уведiть данi, що будуть використовуватися для формування реєстраційної картки та під час проведення пробного незалежного оцінювання

 

Прізвище     Тип документа 
Ім’я    Серія документа   Номер документа  
По батькові  Дата народження    

Відомості про навчальний заклад

Регіон   Навчальний заклад   
Місто.Район   Клас  
Повна назва та розташування навчального закладу


Адреса, за якою Вам буде надсилатися офіційна кореспонденція

Регіон   Почтовий індекс  Тип вулиці    
Місто.Район області   Назва вулиці  Будинок   
Населенний пункт/Район міста   Квартира   
Електронна пошта   Контактний телефон  Додатковий телефон  

Здійсніть вибір з предметів, за яким ви бажаєте пройти пробне незалежне тестування

Історія України
Англійська мова
Німецька мова
Французька мова
Математика

Порядок подання електронної заяви для вступників на основі
повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання у 2019 році

1. Заяви в електронній формі подають вступники, зазначені в пункті 1 розділу VІ Правила прийому.
1. 1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні права на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ  Умов або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.
Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні права щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 4 розділу ІІІ Умов і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.
Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.
Подання заяв на конкурсні пропозиції, для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, не обмежується.
2. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
3. Під час реєстрації вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і розрахований як середнє арифметичне річних оцінок з предметів інваріантної складової навчального плану, виставлених у додатку до атестата, та оцінок, отриманих за державну підсумкову атестацію. Предмети, з яких зроблено запис "звільнений(а)", у загальну кількість не враховуються.
 • крім того, вступник завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту та кольорової фотокартки розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до Університету.

5. У разі збігу даних вступника у документах, що зазначені в пункті 1 розділу VІ Правил прийому, вступник отримує логін та пароль для доступу до особистого електронного кабінету.
У разі втрати логіна вступнику необхідно здійснити повторну реєстрацію особистого електронного кабінету.
6. Доступ до особистого електронного кабінету вступник отримує після введення свого логіна та пароля на інтернет-сайті за електронною адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua.
7. В особистому електронному кабінеті вступник вносить до Єдиної бази такі дані про себе: стать, громадянство, номери телефонів (домашній та/або мобільний) із зазначенням телефонних кодів. Для подання заяви вступник обирає вищий навчальний заклад, освітній ступінь, конкурсну пропозицію та встановлює пріоритетність заяви для участі у конкурсному відборі для зарахування на місця за державним замовленням.
8. Подана вступником електронна заява відразу відображається у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний вступником. У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".
9. Подану електронну заяву може бути скасовано вступником в особистому електронному кабінеті. При цьому електронній заяві встановлюється один із статусів:
"Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)" - якщо заяву не зареєстровано у вищих навчальних закладах;
"Скасовано вступником (без права подання нової заяви)" - якщо заяву зареєстровано або допущено до конкурсу у вищих навчальних закладах.

List of specialties


 

Institute of Law, Economics and International Relations

 • 081 Law
 • 293 International law
 • 262 Law enforcement activities
 • 292 International economic relations
 • 281 Public management and administration  
 • 051 Economics
 • 076 Business, trade and exchange activities
 • 071 Audit and  taxation
 • 123 Computer engineering
 • 073 Management
 • 241 Hotel-restaurant business

Faculty of linguistics and translation

 • 035 Philology (English, German, French, Chinese languages)
 • 011 Educational, pedagogical sciences

 

Faculty of Arts and Design

 • 021 Audiovisual arts and production
 • 022 Design (specializations: Graphic design, Visual communication design)

 

Odessa Medical Institute

Bachelor`s degree programme

 • 223 Nursing
 • 224 Technology of Medical Diagnostics and Treatment
 • 226 Pharmacy, Pharmaceutical Manufacturing
 • 227 Physical therapy, ergotherapy

 

Master`s degree programmes

 • 221 Dentistry
 • 222 Medicine
 • 226 Pharmacy, Pharmaceutical Manufacturing

PhD programme

 • 221 Dentistry

College of the International Humanitarian University

 • 013 Elementary education (the English language, specialization: teacher of foreign language)
 • 022 Design (specializations: Graphic design, Visual communication design)
 • 051 Economics
 • 071 Audit and taxation
 • 072 Finance, banking and insurance
 • 076 Business, trade and exchange activities
 • 081 Law
 • 123 Computer engineering
 • 226 Pharmacy (industrial pharmacy)

 

Other branches of educational activity:

 • Training of foreign citizens at the full-time, extramural and extramural-distance  modes of studies according to basic accredited specialties;
 • Training of foreign citizens for entrance to higher educational institutions  of  Ukraine 
 • Language courses  (Ukrainian, Russian, English, Turkish, Polish, Georgian, Chinese, Arabic languages, the Persian language) .
 • Programs  of double diplomas.

A list of documents for getting an invitation letter for studying at the International Humanitarian University

A list of documents for enrolling foreigners in the language courses of the International Humanitarian University

A list of documents for enrolling foreigners in the preparation language courses of the International Humanitarian University

A list of documents for enrolling foreign students in the college of the International Humanitarian University

A list of documents for enrolling foreign students in the 1 year at the International Humanitarian University

A list of documents for enrolling foreign students in the 2, 3, 4, 5 years at the International Humanitarian University

A list of documents for enrolling foreign students on the base of the higher education diploma in the International Humanitarian University

To be accepted to studies in the International Humanitarian University the student has to follow the existing procedure:
At first student has to obtain the invitation for the studies so he can resume visa application (the countries that don’t have visa requirement skip this stage). To obtain the studies invitation in IHU student has to provide the following documents:
a) copy of the Birth certificate; - it has to be notary certified according to the Ukrainian acting law in the relevant country and legalized respecting all correspondent procedures.
b) copy of the citizen’s passport – should be translated to Ukrainian and English languages.
c) copy of the passport for travelling abroad – should be translated to Ukrainian and English languages.
d) medical certificate of health condition, that was certified by correspondent state medical institution of the country, where the student comes from and released not later than two months prior to entering to Ukraine for studies – certificate should be certified according the acting laws of the country and legalized respecting all correspondent procedures.
e) document that certifies the negative AIDS status of the person, else the opposite is provided by bilateral agreements of Ukraine and correspondent country.
f) copy of the document of education and marks – it should be certified accordingly to the state acting laws and legalized respecting all the correspondent procedures.
g) 24 photos, size 3,5х4,5 mm;
After receiving the invitation for studies on behalf of International Humanitarian University and Ukrainian visa release in the country of origin, foreign citizen is admitted to the studies in the university at the chosen department in chosen section (Ukrainian, Russian, English). If student chooses to study in Ukrainian or Russian section, he needs to pass additional 10-months long preparatory course, where he studies correspondent language and other subjects, taking into consideration the specialization of chosen profession. If he chooses English section – foreign student will undergo the oral testing and basis this will be admitted to the studies on 1-st year of the IHU University.

 

Dear entrants!
Write to us at mgu-center@ukr.net, we will reply.