Доступ до публічної інформації


1. Документи про статус університету
- Статут
- Кошторис на поточний рік та всі зміни до нього
- Звіт про використання та надходження коштів
- інформація щодо проведення тендерних процедур
- Штатний розпис на поточний рік
- Щорічний звіт керівника вищого навчального закладу перед засновником або уповноваженим ним органом та вищим колегіальним органом громадського самоврядування вищого навчального закладу
- Заява про розширення освітньої діяльності
- Опис документів що подаються для отримання ліцензії
- Пояснювальна записка до навчального плану
- Профіль освітньої програми
- Ліцензії
- Сертифікати
- Ліцензії та акредитація
2. Положення
- Положення про вчену раду
- Положення про організацію освітнього процессу
- Положення про екзаменаційну комісію
-
Положення про практику
- Положення про студентське самоврядування
- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти
- Положення про диплом з відзнакою
- Оприлюднені рішення вченої ради вищого навчального закладу;
- Положення про організацію освітнього процесу;
- Положення, яким визначено порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором;
- Положення про екзаменаційну комісію;
- Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу;
- Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вишу освіту, положення про процедуру і підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам спільних і подвійних дипломів;
- Рішення вченої ради вищого навчального закладу про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
- Положення про факультет (навчально-науковий інститут);
- Положення про робочі та дорадчі органи;
- Положення про структурні підрозділи;
- Положення про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів);
- Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення.