Спеціалізована вчена рада К 41. 136. 02.

Голова ради:
1. Ступак Інна Валер’янівна, д. філол. н., професор, декан, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальності 10.02.04, 10.02.17.
Заступник голови:
2. Таранець Валентин Григорович, д. філол. н., професор, професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальності 10.02.15; 10.02.04.
Вчений секретар:
3. Михайлюк Ніна Петрівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04.
Члени ради:
4. Бардіна Наталія Василівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.15.
5. Жаборюк Олена Анатоліївна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.15.
6. Ерліхман Анна Марківна, доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04.
7. Ларіна Еліна Вікторівна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.15.
8. Мізецька Віра Ярославівна, д. філол. н., професор, завідуюча кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04.
9. Морозова Ірина Борисівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, спеціальність 10.02.04.
10. Овчиннікова Альбіна Петрівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідуюча кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17.
11. Петлюченко Наталія Володимирівна, д. філол. н., професор, завідуюча кафедри, Національний університет «Одеська юридична академія», спеціальність 10.02.17.
12. Рижих Володимир Іванович к.філол.н., доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.17.
13. Терехова Світлана Іванівна, д. філол. н., професор, професор кафедри, Київський національний лінгвістичний університет, спеціальність 10.02.17.
14. Шкворченко Наталія Миколаївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.04
15. Яворська Галина Харлампіївна, д. пед. н., професор, професор кафедри, Міжнародний гуманітарний університет, спеціальність 10.02.15.