Спеціалізована вчена рада К 41.136.01


Пахлеванзаде Альборз

Назва роботи: “Реалізація засади розумності строків на досудовому розслідуванні”

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Чанишева Аліна Рашидівна

Назва роботи: “Зміст зобов’язальних відносин за цивільним законодавством України ”

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Дронов Владислав Юрійович

Назва роботи: “Освітня функція сучасної держави та особливості її реалізації приватними вищими навчальними закладами”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Бичковський Євген Леонідович

Назва роботи: “Науково-практичний коментар в правовій системі України ”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Журенок Тетяна Володимирівна

Назва роботи: “Правові засади легалізації та делегалізації неурядових організацій у сучасних державах ”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Продіус Костянтин Васильович

Назва роботи: “Судівництво у справах неповнолітніх на Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Абухін Руслан Дмитрович

Назва роботи: “Науково-юридична та педагогічна спадщина С.В. Пахмана”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Гордієнко Олександр Сергійович

Назва роботи: “Поняття і види конкретизації в українському праві”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Калімбет Ігор Леонідович

Назва роботи: “Розслідування групових корисливо-насильницьких злочинів неповнолітніх ”

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Гавінська Олена Андріївна

Назва роботи: “Підгалузі права в системі права сучасної України”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Чан Бін Лінь

Назва роботи: “ПРИНЦИПИ ПРАВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Павліш Павло Васильович

Назва роботи: “Договір про надання юридичної допомоги за законодавством України”

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Кравченко Яна Павлівна

Назва роботи: “Еволюція правових засобів протидії правопорушуваності неповнолітніх на теренах України (Х – початок ХХ століття)”

Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Сліпченко Олена Ігорівна

Назва роботи: “Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)”

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Борт Олександр Петрович

Назва роботи: “Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві”

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Осадчук Катерина Олександрівна

Назва роботи: “Виборча влада як самостійна гілка державної влади: загальнотеоретичне дослідження”

Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Фолошня Діана Іванівна

Назва роботи: “Спільна власність членів сім’ї за законодавством України”

Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Антошина Ірина Володимирівна

Назва роботи: “Інформаційна функція українського права”

Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Меденцев Анатолій Миколайович

Назва роботи: “Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель”

Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Швидка Вікторія Георгіївна

Назва роботи: “Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла”

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист відбудеться 1 жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.

Бессараб Наталя Миколаївна

Назва роботи: “Юрисдикція та підсудність цивільних справ”

Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес;сімейне право; міжнародне приватне право

Захист відбудеться 1 жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.
Аль-Брайчат Салман Давуд Салман
Назва дисертації: «Традиції і новації системи права сучасного Іраку»
Спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист відбудеться 31 жовтня 2015 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.

Спеціалізована вчена рада Д 41.136.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальностями 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень», 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право», 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» та 12.00.09 «Кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»

Ректор університету

Голова спеціалізованої вченої ради - Крижановський Анатолій Федорович
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України. 
тел.(048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради - Манько Денис Григорович, кандидат юридичних наук, доцент
тел. (048) 7153828, ел. пошта: pravo.ihu@gmail.com

Дочірні категорії