Спеціалізована вчена рада К 41.136.01  Федорова Тетяна Сергіївна

  Назва роботи: “Господарська юстиція в системі інститутів сучасної держави”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Бондар Олег Валентинович

   Назва роботи: “Правове регулювання надання адміністративних послуг у сфері морського транспорту”

  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

  Пахлеванзаде Альборз

  Назва роботи: “Реалізація засади розумності строків на досудовому розслідуванні”

  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  Чанишева Аліна Рашидівна

   Назва роботи: “Зміст зобов’язальних відносин за цивільним законодавством України ”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Дронов Владислав Юрійович

   Назва роботи: “Освітня функція сучасної держави та особливості її реалізації приватними вищими навчальними закладами”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Бичковський Євген Леонідович

   Назва роботи: “Науково-практичний коментар в правовій системі України ”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Журенок Тетяна Володимирівна

   Назва роботи: “Правові засади легалізації та делегалізації неурядових організацій у сучасних державах ”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Продіус Костянтин Васильович

  Назва роботи: “Судівництво у справах неповнолітніх на Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ століття”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Абухін Руслан Дмитрович

   Назва роботи: “Науково-юридична та педагогічна спадщина С.В. Пахмана”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Гордієнко Олександр Сергійович

   Назва роботи: “Поняття і види конкретизації в українському праві”

   Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Калімбет Ігор Леонідович

   Назва роботи: “Розслідування групових корисливо-насильницьких злочинів неповнолітніх ”

  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  Гавінська Олена Андріївна

  Назва роботи: “Підгалузі права в системі права сучасної України”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Чан Бін Лінь

   Назва роботи: “ПРИНЦИПИ ПРАВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Павліш Павло Васильович

   Назва роботи: “Договір про надання юридичної допомоги за законодавством України”

  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Кравченко Яна Павлівна

   Назва роботи: “Еволюція правових засобів протидії правопорушуваності неповнолітніх на теренах України (Х – початок ХХ століття)”

  Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Сліпченко Олена Ігорівна

  Назва роботи: “Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)”

  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Борт Олександр Петрович

   Назва роботи: “Інститут договірного статуту у міжнародному приватному праві”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Осадчук Катерина Олександрівна

  Назва роботи: “Виборча влада як самостійна гілка державної влади: загальнотеоретичне дослідження”

  Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Фолошня Діана Іванівна

  Назва роботи: “Спільна власність членів сім’ї за законодавством України”

   Спеціальність: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

  Антошина Ірина Володимирівна

   Назва роботи: “Інформаційна функція українського права”

  Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

  Меденцев Анатолій Миколайович

   Назва роботи: “Розслідування злочинів, що вчиняються у сфері державних закупівель”

  Спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

  Швидка Вікторія Георгіївна

  Назва роботи: “Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла”

   Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Захист відбудеться 1 жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.

  Бессараб Наталя Миколаївна

   Назва роботи: “Юрисдикція та підсудність цивільних справ”

  Спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес;сімейне право; міжнародне приватне право

Захист відбудеться 1 жовтня 2015 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.
  Аль-Брайчат Салман Давуд Салман
   Назва дисертації: «Традиції і новації системи права сучасного Іраку»
   Спеціальність – 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
Захист відбудеться 31 жовтня 2015 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету за адресою: 65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 33.