ЗМІСТ
___________________________________________________________________________
ІСТОРІЯ
__________________________________________________________________________
 1. Дьомін О.Б.
 2. ПОРТУГАЛЬСЬКА ПОЛІТИКА ЄЛИЗАВЕТИНСЬКОЇ АНГЛІЇ (1560 – середина 1570-х років)

 3. Маховская И.С. Романова И.Н.
 4. ПАМЯТЬ О ПЕРЕСТРОЙКЕ. БЕЛОРУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ

 5. Петришина Л. В.
 6. ҐЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

 7. Аксёнова Н. В.
 8. ИСТОРИЯ СОВЕТСКОГО СИРОТСТВА: МЕЖДУ РОДИНОЙ И МАТЕРЬЮ

 9. Серебряннікова Н.І.
 10. ЗНАКОВІ АСПЕКТИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СЛОВ’ЯНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ: ЧАС В РИТУАЛІ

 11. Ликова В. В.
 12. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ДЕРЖАВНОГО СЕЛЯНСТВА ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

 13. Лєснікова Г.В.
 14. СТРУКТУРАЛІЗМ – МЕТОДОЛОГІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ: ДО ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

_________________________________________________________________________
ФІЛОСОФІЯ
_________________________________________________________________________
 1. Ивакин А.А.
 2. МНОГОГРАННОСТЬ И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ФЕНОМЕНА И ПОНЯТИЯ ИДЕАЛЬНОГО

 3. Панкова Л.А.
 4. СМЕХ КАК ФЕНОМЕН БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА: ОПЫТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА

 5. Крижановська Т.О.
 6. ІДЕЯ КОМУНІКАЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ ФІЛОСОФІЇ

 7. Шамша І.В.
 8. ВІРТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОЗНАКА ФІЛОСОФІЇ НЕБУТТЯ

 9. Мартынюк Э.И., Никитченко Е.Э.
 10. АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭСХАТОЛОГИИ (ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

 11. Саченко В.А.
 12. ОДЕССКИЙ ПЕРИОД ТВОРЧЕСТВА П.М. БИЦИЛЛИ: СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФА

  ____________________________________________________________________________
  ПОЛІТОЛОГІЯ

  ____________________________________________________________________________
  1. Гансова Е.А.
  2. МЕТОДОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

  3. Силенко А.А., Томбулатов И.А.
  4. ОГЛЯД МОНОГРАФІЧНИХ І ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ РОСІЙСЬКИХ АВТОРІВ, ПРИСВЯЧЕНИХ ТЕРОРИЗМУ

  5. Польовий М.А.
  6. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ

  7. Узун Ю.В.
   МОДЕЛІ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЄВРАЗІЇ

  8. Коч С.В.
  9. МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ

  10. Ніколаєнко Н.О.
  11. ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕСУРСУ ЯК НЕКОРЕКТНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЛОРУСІЇ

  12. Рогатина Л.П.
  13. ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ