ЗМІСТ
_________________________________________________________________________
ІСТОРІЯ
_________________________________________________________________________
 1. Гребцова И. С.

  СТАНОВЛЕНИЕ ОДЕССКОГО СЛАВЯНСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ИМЕНИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В 70-80-е гг. ХІХ ст.

 2. Пищемуха В.Г.
 3. ДО ПИТАННЯ МІЖНАРОДНОГО УЗГОДЖЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ)

 4. Дмитрієва В.А.
 5. ЕКОНОМІЧНИЙ ДОСВІД 1991-2010 рр. НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (АНАЛІЗ ДАНИХ СТАТИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ)

 6. Ганчев А.И.
 7. БОЛГАРЫ БЕССАРАБИИ, ОБУЧАЮЩИЕСЯ В БОЛГАРИИ. МИГРАЦИЯ ИЛИ ЭМИГРАЦИЯ

 8. Якиминська Л.В.
 9. АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕНТАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ „ПРАЦЯ” ЗА МАТЕРІАЛАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРНОЇ ТРАДИЦІЇ СТЕПОВОГО ПОБУЖЖЯ В XIX – XXI ст. 

 10. Федорова А.
 11. СТАРООБРЯДЦІ – ЕМІГРАНТИ: ЛИСТУВАННЯ Д. СИРОТКІНА ТА О. КИРИЛА (ІВАНОВА) З Ф. МЕЛЬНИКОВИМ (1942 – 1943 рр.)

 12. Душакова Н.
 13. ТРАДИЦИОННОЕ ЛИПОВАНСКОЕ ЖИЛИЩЕ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ

_________________________________________________________________________
ФІЛОСОФІЯ
__________________________________________________________________________
 1. Некрасов А.И.
 2. ГЕНЕЗИС ИДЕАЛА

 3. Зязюн І.А.
 4. СВОБОДА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ УЧІННЯ У ЦІЛЕПОКЛАДАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ

 5. Панкова Л.А.
 6. КАРНАВАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ФЕНОМЕНА РЯЖЕНИЯ В УКРАИНСКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

 7. Кравчик М.А.
 8. ПОНЯТИЕ «ТИП» В АНТИЧНОСТИ: ПЛАТОНИЗМ И СЕНСУАЛИЗМ

 9. Добродум О.В.
 10. ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

_______________________________________________________________________
ПОЛІТОЛОГІЯ
________________________________________________________________________
 1. Наумкіна С.М., Стоцький В.В.
 2. ПОЛІТИЧНА СИМВОЛІКА ТА ПОЛІТИЧНА РЕАЛЬНІСТЬ: ВЗАЄМООБУМОВЛЕНІСТЬ ПОНЯТЬ

 3. Грєбцов В.В.
 4. КОНЦЕПТУАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИКИ США СТОСОВНО РЕГІОНУ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ У ПЕРШОМУ ДЕСЯТИЛІТТІ ХХІ СТОЛІТТІ

 5. Хорошилов О.Ю.
 6. РЕГІОНАЛЬНІ СПІЛЬНОТИ ДОБИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ВІДТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

 7. Сіновець П.А.
 8. НОВІ МІЖНАРОДНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЯДЕРНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 9. Макух В.В.
 10. ПРОБЛЕМА АНКЛАВІВ СЕУТИ ТА МЕЛІЛЬЇ В КОНТЕКСТІ МАРОККАНСЬКО-ІСПАНСЬКИХ ВІДНОСИН