Конференції


III міжнародна науково-практична конференція «Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених», відбудеться 27 жовтня 2017 року у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна глобальна регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу», відбудеться 16 травня 2017 року у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті

Третя міжнародна мультидисциплінарна конференція "Чорноморські наукові студії" , відбудеться 19 травня 2017 року у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті (викладачі, студенти)

V студентська конференція «Загальнотеоретичні питання публічного та приватного права», відбудеться 24 квітня 2017 року у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті

Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної філології» , відбудеться 27 квітня 2017 року у м. Одеса Міжнародному гуманітарному університеті

International Extramural Theoretical and Practical Conference «Topical Issues of Modern Philology» , which will be held on April 27, 2017 in International Humanitarian University