Завідувач кафедри - Гончарук Анатолій Григорович

Гончарук А.Г. доктор економічних наук, професор. У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою: «Формування механізму управління ефективністю діяльності підприємства (на прикладі харчової  промисловості). Опублікував більше 150 наукових і навчально-методичних праць, виданих в 18 країнах світу, з них: 8 монографій, 7 підручників і навчальних посібників, понад 100 наукових статей. Лауреат Гранта Президента України для молодих вчених. Головний редактор міжнародного науково-практичного журналу Journal of Applied Management and Investments (ISSN 2225-3467).

Він є дійсним членом:
- Міжнародної асоціації менеджменту ефективності (PMA)
- Міжнародної асоціації менеджменту харчового і агробізнесу (IFAMA);
- Редколегії фахового і міжнародних наукових журналів з менеджменту, економіки і бізнесу.

Заступник зав. каф. БАіКБ: д.т.н., проф. Рибак Анатолій Іванович

Кафедра є випускаючою за спеціальністю:
0.73 "Менеджмент"
за спеціалізаціями:
- Антикризове управління та корпоративна безпека;
- Бізнес-адміністрування
- Управління проектами та програмами.

 

Склад кафедри (9 викладачів):
1. Гончарук Анатолій Григорович - д.е.н., професор, зав. кафедри
1. Рибак Анатолій Іванович - д.т.н., професор, заст. зав. кафедри
2. Драчук Юрій Захарович – д.е.н., професор кафедри
3. Ращупкіна Валентина Микитівна – д.е.н., професор кафедри,
4. Шинкаренко Лариса Василівна – к.пед.н, ст. викладач
5. Лазарева Наталя Олегівна – асистент кафедри