Завідувач кафедри - Головченко Олена Миколаївна
Головченко О. М. більш 10 років займається проблемами економічної безпеки держави і регіонів, моделюванням системи регіональної економічної безпеки, питаннями забезпечення економічної безпеки регіону.
В рамках проблеми економічної безпеки виділяються і досліджуються інституційні загрози безпеки, такі як корупція в органах державної влади і тіньова економіка.
Розробляються моделі виявлення тіньової економічної діяльності в pегіoні, методи оцінки взаємовпливу у відкритій і тіньовій економіках регіону, розроблені методичні підходи до оцінки впливу тіньової економіки, на господарський комплекс регіону, концептуальні засади і сценарії мінімізації негативного впливу тіньового сектора на економіку регіону.

Кафедра є випусковою за чотирма спеціальностями:
0.51 "Економіка" за спеціалізаціями:
- Економіка підприємств;
- Фінанси, кредит і страхова справа;

0.56 "Міжнародні економічні відносини" за спеціалізаціями:
- Ринок цінних паперів і біржова справа;
- Готельно-ресторанний бізнес
0.71 "Облік і оподаткування"

0.76 "Підприємництво, торгівля і біржова діяльність"

Склад кафедри:
1. Головченко Олена Миколаївна - д.е.н., професор, зав. кафедри
2. Сухоруков Валентин Федорович - к.е.н., професор
3. Ананьєв Євген Петрович - к.е.н., доцент
4. Афонченкова Тетяна Миколаївна - к.е.н., доцент
5. Банасько Тетяна Миколаївна - к.е.н., доцент
6. Гладченко Лариса Ігорівна - к.е.н., доцент
7. Коршунов Володимир Сергійович - к.е.н., доцент
8. Степанова Катерина В'ячеславівна - к.е.н., доцент
9. Нестерова Катерина Сергіївна - к.е.н.
10. Щербата Марина Юріївна - к.е.н.
11. Бахчиванжи Людмила Анатоліївна - к.е.н., доцент
12. Гнилицька Лариса Володимирівна - д.е.н., професор
13. Зеркіна Оксана Олександрівна - ст. викладач
14. Гуманенко Наталія Володимирівна - ст. викладач
15. Маковейчук Ольга Вікторівна - викладач