Завідувач кафедри Коваленко М.П.
Коваленко М. П. доктор фізико-математичних наук, академік НАН України. У 1967 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. У 1983 захистив докторську дисертацію. Після закінчення аспірантури працював на різних посадах в Одеському національному університеті. У 1985 році обраний завідувачем кафедри фізичної електроніки. У 1988-2002 р.р. - Перший проректор Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. З 2002 р працює в Міжнародному гуманітарному університеті, спочатку на посаді першого проректора, з 2004 р по 2011 р працював на посаді ректора. Під керівництвом Миколи Павловича проводився захист кандидатських і докторських дисертацій.

Заступник зав. каф. Менеджменту - к.е.н., доцент Мартинюк Олена Анатоліївна

Кафедра є випускаючою за двома спеціальностями:
0.73 "Менеджмент"
0.74 "Публічне управління і адміністрування"

за спеціалізаціями:
- Міжнародний і національний туризм;
- Арт-менеджмент;
- Менеджмент міжнародних компаній і корпорацій;
- Адміністративний менеджмент і митна справа.

Склад кафедри:

1. Коваленко Н.П. - Професор, доктор фізико-математичних наук
2. Деркач Т.В. - Доцент, кандидат географічних наук
3. Лебедєва Н.А. - Доцент, кандидат технічних наук
4. Розанцев А.А. - Доцент, кандидат військових наук
5. Степаненко Є.О. - Доцент, кандидат економічних наук
6. Кобилянська А.В. - кандидат економічних наук
7. Мартинюк Е.А. - кандидат економічних наук
8. Запорожец Е. Ф. – кандидат економічних наук, викладач
9. Курдибанська Н.Ф. - викладач
10. Назарук О.М. - викладач

Всі випускники-бакалаври спеціальностей кафедри можуть продовжити навчання в межах університету та отримати якісну підготовку за професіями, які користуються попитом на сучасному ринку праці і відповідають вимогам.
Висока якість навчання досягається за рахунок налагодженої роботи висококваліфікованих педагогічних кадрів кафедри. Співробітниками кафедри менеджменту було повністю розроблено методичне забезпечення навчального процесу відповідно до педагогічного навантаження  і освітніх стандартів спеціальностей. Також співробітники кафедри проводять активні наукові дослідження з різних тем, які стосуються питань управління інноваційним розвитком, розвитком регіонів, розвитком міжнародного і національного туризму, питань логістики та маркетингу. Багато уваги приділяється здійсненню міждисциплінарних досліджень. На кафедрі працює регулярний науковий семінар. За результатами наукової роботи публікуються наукові статті в провідних фахових виданнях, готується і активно реалізується випуск монографій, підручників і приймається участь в наукових конференціях на регулярній основі.
Співробітники кафедри проходять регулярне підвищення кваліфікації за сертифікованими програмами на базі українських і закордонних університетів, міжнародних асоціацій. Результати наукових досліджень впроваджуються в навчальний процес при викладанні лекційних курсів і практичних і лабораторних робіт.
Студенти також беруть активну участь у науковій роботі кафедри, в студентських наукових всеукраїнських та міжнародних конференціях, конкурсах робіт молодих вчених та олімпіадах, де підтверджують високий науковий рівень Міжнародного гуманітарного університету.
Студенти в рамках виконання дипломного проекту і протягом всього періоду навчання мають можливість проходити практику на провідних підприємствах України, а також за кордоном, що тільки підвищує рівень підготовки фахівців.