Завідувач кафедри - Гура Володимир Ігорович
Гура В.І. більше 15 років займається проблемами підвищення якості систем телекомунікацій, розробкою і розвитком корпоративних мережевих рішень, обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж, побудовою бездротових каналів зв'язку, проектуванням структурованих кабельних систем, розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж, відновленням даних з різних носіїв, захисту інформації, програмуванням мікроконтролерів, розробкою вузлів і блоків радіоелектронної апаратури.

Кафедра є випускаючою за спеціальністю:
0.123 "Комп'ютерна інженерія"

Склад кафедри:
1. Гура Володимир Ігорович - к.т.н., доцент, зав. кафедри
2. Зайцев Дмитро Анатолійович - д.т.н., професор
3. Головань В'ячеслав Григорович - к.т.н., професор
4. Сергієнко Андрій Володимирович - к.т.н., доцент
5. Сергєєв Володимир Васильович - к.т.н., доцент
6. Єлховський Ігор Вікторович - викладач

Комп'ютерна інженерія - напрям, який об'єднує інформатику та комп'ютерні мережеві технології. Комп'ютерні інженери - це фахівці з комп'ютерних мереж і технологій. Комп'ютерні інженери, як правило, мають професійну підготовку в галузі мікроелектроніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення. Комп'ютерні інженери займаються багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп'ютерів і суперкомп'ютерів до кругового проектування. Ця область інженерії зосереджена не тільки на самій роботі комп'ютерних систем, але і на їх інтеграції.
План підготовки студентів за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі» включає в себе поглиблене вивчення сучасних інформаційних технологій; технологій локальних і корпоративних комп'ютерних мереж (Fast / GigabitEthernet, ATM, FDDI, FrameRelay, SONET / SDH, Internet / Intranet), включаючи принципи адміністрування; прикладних протоколів і сервісів INTERNET; сучасних операційних систем (WindowsServer, Linux, Solaris, FreeBSD), включаючи їх налаштування і адміністрування; CASE - технологій і засобів автоматизованого проектування (ERWin, BPWin, RationalRouse), розробка WEB-додатків, сучасні мови програмування (С / С + +, С #, PHP, Java) і платформи для розробки додатків (NET і Java EE).
Фахівці з Комп'ютерним систем та мереж займаються розробкою програмного забезпечення, проектуванням, настроюванням і адмініструванням локальних і корпоративних комп'ютерних мереж.
На кафедрі працює доктор технічних наук, член інституту IEEE в США, професор Зайцев Дмитро Анатолійович і професор кафедри доктор технічних наук Михайлов Сергій Анатолійович є експертом Міжнародного Союзу Електрозв'язку (ITU) в Швейцарії, обраний членом NauticalInstitute в Великобританії, є експертом Вищої атестаційної комісії України і експертом державної акредитаційної комісії, обраний академіком академії зв'язку України і академіком Міжнародної академії інформатизації.
Професорсько-викладацький склад кафедр утворюють професіонали з великим досвідом роботи, кваліфікація яких підтверджена вченими званнями та ступенями, почесними званнями.
Кафедра має в своєму розпорядженні спеціалізовані комп'ютерні лабораторії і лабораторію по обслуговуванню комп'ютерних систем і мереж, необхідне оснащення для візуального супроводу занять, бездротовий доступ до Інтернету мережі.
Висока професійна майстерність, значний практичний досвід викладачів кафедри забезпечують використання ними визнаних кращими світовими університетами методів навчання.