Факультет лінгвістики та пeрeкладу — твій квиток у майбутнє!

Факультет лінгвістики та пeрeкладу — твій шлях до успіху!

Факультет лінгвістики та перекладу було засновано в 2005 році на базі відділення перекладу міжнародного гуманітарного університету.


Факультет очолює доктор філологічних наук, професор Ступак Інна Валер’янівна.

Заступник декана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри перекладу та мовознавства – Романюк Олександра Сергіївна.Секретарі факультету лінгвістики та перекладу

Боброва Інна Віталіївна (заочне відділення)


Кремезна Анастасія Леонідівна (денне відділення)

На факультеті функціонує 3 кафедри:
- кафедра перекладу та мовознавства
- кафедра іноземних мов професійного спілкування
- кафедра германських і східних мов
Факультет лінгвістики та перекладу здійснює підготовку студентів за наступними напрямками:
- «Переклад (англійський, німецький, французький, китайський)»: 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;
- «Переклад (англійський, німецький, французький)»: 1 рік навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»;
- «Переклад (англійський, німецький, французький)»: 1,5 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»;
Навчання здійснюється як заочною, так і денною формою.
На факультеті створено сприятливі умови і можливості для вивчення третьої іноземної мови, при цьому вибір третьої іноземної мови достатньо широкий: це не лише арабська, китайська, польська, японська, новогрецька мови, але й італійська, іспанська, французька, німецька.
Ким можуть працювати наші випускники:
- перекладачами (кваліфікаційний рівень «Бакалавр»);
- учителями іноземної мови та літератури в загальноосвітніх школах і дошкільних закладах (кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»);
- викладачами іноземних мов та літератури у вищих навчальних закладах (кваліфікаційний рівень «Магістр»);
- менеджерами на підприємствах усіх форм власності, зокрема там, де вимагаються знання іноземної мови.
Факультет лінгвістики та перекладу здійснює підготовку аспірантів за спеціальністю 035 "Філологія": очна і заочна форми навчання;
Приємно відзначити, що випускники факультету лінгвістики та перекладу МГУ відповідають високим критеріям. На факультеті і кафедрах вони отримують істинно університетську, засновану на останніх досягненнях науки освіту, яку заслужено вважати однією з кращих. В самостійне життя вони виходять добре знаючими свою справу спеціалістами.
  У процесі навчання важливу роль виконує також ретельно укомплектована і, яка постійно поповнюється, інформаційно-ресурсна база кафедри: багата бібліотека довідникових, навчальних, науково-методичних матеріалів, різножанрова медіатека аутентичних британських аудіо- і відеоматеріалів, співробітництво з бібліотечними підрозділами Британської Ради, використання таких засобів навчання, як комп’ютери, інтерактивні дошки, мультимедійні проектори.
Сьогодні факультет лінгвістики та перекладу – це згуртований колектив натхненних, відданих своїй справі, талановитих викладачів і студентів, які прагнуть  до знань. В цьому – основа успішної роботи факультету і запорука його майбутнього розвитку.