Факультет економіки і менеджменту заснований в 2004 році спочатку як відділення менеджменту і моделювання економічних процесів, на сьогоднішній день є одним з найбільших структурних підрозділів Міжнародного гуманітарного університету. З 2016 року факультет очолює доктор економічних наук, професор Сталінська Олена Вікторівна.
ФОТО сталінської

ФОТО Заступник декана - Зеркіна Оксана Олександрівна

Співробітники деканату факультету економіки і менеджменту:

ФОТО Чопікян Ані (денне відділення)
ФОТО Багранюк Ірина (заочне відділення)

На факультеті функціонують 4 кафедри:
• Кафедра менеджменту
• Кафедра економіки і міжнародних економічних відносин
• Кафедра Комп'ютерної інженерії та інноваційних технологій
• Кафедра Бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки

Факультет здійснює підготовку фахівців за 8 спеціальностями, 3 освітніх рівнів, денній та заочній формах навчання. На факультеті економіки і менеджменту проходить підготовку понад 600 студентів. Навчання на факультеті здійснюється за новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням. Студенти мають можливість працювати в комп'ютерних класах, які оснащені різними засобами обчислювальної та організаційної техніки. Викладачами факультету активно використовуються сучасні методи навчання, рольові ігри, рішення кейсів і ситуаційних вправ і т.п. На факультеті застосовується кредитно-модульна система організації навчального процесу. Згідно з цією системою і для поліпшення якості освіти і адаптації її до загальноєвропейських вимог, студенти, які протягом навчання отримали достатню кількість балів, звільняються від складання іспиту чи заліку. Значна увага на факультеті приділяється виховній роботі зі студентами. Система виховної роботи включає: правове виховання, національно-патріотичне виховання; екологічне виховання, виховання здорового способу життя та естетичне виховання.
Факультет веде підготовку фахівців, що володіють фундаментальними знаннями та навичками в області економіки, менеджменту, інформаційних систем для підприємств малого, середнього, великого бізнесу і сфери збуту, управлінських, фінансових, інвестиційних та інших структур.

Виховна робота зі студентами містить наступні розділи:
• робота кураторів зі старостами та студентським активом;
• організаційна робота;
• культурно-масова робота;
• робота зі студентами, які проживають в гуртожитку.
На початку навчального року в усіх академічних групах за участю кураторів обираються старости. Регулярно деканат запрошує старост на наради, де обговорюються різні питання, справи, пов'язані з навчальною та виховною роботою: відвідування занять, успішність студентів, позакласну діяльність і т.д.
Чималу допомогу у виховній роботі надають органи студентського самоврядування. На факультеті студенти не лише вчаться, а й активно відпочивають. Для студентів організовуються різні заходи: екскурсії, дискотеки, відвідування музеїв, спортивні змагання, участь в передачах на TV, творчі вечори, КВК.