Історія кафедри


З першого року утворення університету основним принципом системи фізичного виховання гуманітарної спрямованості стало створення необхідних умов для широкого вибору студентами засобів фізичного виховання та масового спорту, що відповідають їх запитам, інтересам, стану здоров’я і фізичної  підготовленості, для реалізації освітніх, оздоровчих і виховних задач.
Протягом 2003 - 2009 р.р. навчально-методична, організаційна та масова спортивна робота
з фізичного виховання виконувалась викладачами у складі кафедри загальногуманітарних дисциплін під керівництвом завідувача кафедри В. Г. Пищемухи.
Згідно з вимогами Міністерства освіти і науки України до вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації в серпні 2009 р. створена загальноуніверситетська кафедра фізичного виховання МГУ. Завідувачем кафедри був призначений О. Г. Каліберда.
Навчально-методична, масова спортивна та фізкультурно-оздоровча робота кафедри планується та виконується згідно з «Положенням про організацию фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах» у взаємодії з кафедрою фізичного виховання Національного університету «Одеська юридична академія». Співробітництво 2-х кафедр дає можливість здійснювати координацію графиків навчального процесу, проводити спільні навчально - тренувальні та оздоровчі заняття з фізичного виховання, залучати студентів МГУ до участі у спільних спортивних змаганнях.

Студенти університету мають відмінні умови для реалізації своїх можливостей у галузі фізичної культури і спорту. Сучасна спортивна база НУ «ОЮА», до якої належать фізкультурно-оздоровчий комплекс, ігровий та тренажерний зали, спортзали настільного тенісу та фітнесу, стрілецький тир, надаються студентам інститутів і факультетів МГУ для проведення усіх форм навчальної, оздоровчої та спортивної роботи, їх повноцінного активного відпочинку та відновлення протягом напруженого навчання.

Керівництво університету на чолі з Президентом Національного університету «Одеська юридична академія» та Міжнародного гуманітарного університету, народним депутатом України С.В. Ківаловим приділяє всебічну увагу розвитку  фізичного виховання та студентського спорту, будівництву сучасних спортивних споруд, як важливих факторів професійної підготовки фахівців, виховання здорового образу життя студентів.

Новий спортивний комплекс «Університетський», що створений у парковій зоні приморського узбережжя 8-ої станції В.Фонтану, продовжує реалізацію довгострокової програми розширення та вдосконалення спортивної матеріально-технічної бази 2-х університетів. Він побудований на рівні всесвітніх стандартів та не поступається спортивним спорудам зарубіжних університетів.
У складі спорткомплексу поле для міні-футболу, баскетбольний та волейбольний майданчики, тенісний корт, тренажерный городок. Це створює додаткові умови для навчальних і тренувальних занять, проведення спортивних змагань, активного відпочинку та оздоровлення студентів і мешканців нашого міста.

Викладацький склад


Викладачі кафедри фізичного виховання:

Каліберда Олег Григорович
в.о. завідувача кафедри фізичного виховання,
майстер спорту СРСР з фехтування,

Вишньов Володимир Вікторович
кандидат у майстри спорту з сучасного п’ятиборства та підводного плавання,
старший викладач

Калиниченко Ольга Миколаївна
кандидат у майстри спорту з плавання,
старший викладач

 

Кафедра общей и клинической фармакологии


Кафедрой общей и клинической фармакологии руководит доктор медицинский наук, профессор Пеклина Галина Петровна. В 1972 году закончила Одесский медицинский институт им. Н. И. Пирогова. Учебу в аспирантуре Лениградского санитарно-гигиенического института на кафедре факультетской терапии под руководством д.м.н., профессора Шулутко Б.И., завершила защитой кандидатской диссертации в 1980 году на Специализированном Совете Института Ревматизма АМН СССР в г. Москве на тему: «Использование функциональных и морфологических методов исследования для выявления ранних поражений почек при ревматоидном артрите и их динамика при применении парафенилизобутил-пропионовой кислоты». С 1984 по 1997 год работала в Одесском медицинском институте им. Н. И. Пирогова, а затем после его переименования в Одесском медицинском университете вначале ассистентом, затем доцентом и заведующей кафедрой внутренних болезней №2 факультета усовершенствования врачей, деканом этого факультета.
В 1990 году после заочной докторантуры защитила докторскую диссертацию на тему: «Влияние нестероидных противовоспалительных средств на почки» в Специализированном Совете 2-го Московского Ордена Ленина медицинского института. В 1990 году получила звание профессора по кафедре внутренних болезней.
Научное направление – внутренние болезни, клиническая фармакология. Автор 198 публикаций, 8 изобретений и 8 рационализаторский предложений.

Профессорско-преподавательский состав кафедры:

 • Пеклина Галина Петровна, доктор медицинских наук, профессор
 • Бочаров Василий Андреевич, доктор медицинских наук, профессор
 • Зубкова Людмила Петровна, доктор медицинских наук, профессор
 • Колоденко Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор
 • Пахлеванзаде Алиреза, доктор медицинских наук
 • Антипов Николай Григорьевич, кандидат медицинских наук, доцент
 • Волжина Татьяна Семёновна, кандидат биологических наук, доцент
 • Мокиенко Светлана Викторовна, кандидат медицинских наук, доцент
 • Маркина Эльвира Леонидовна, кандидат химических наук, доцент
 • Община Нина Васильевна, кандидат медицинских наук, доцент
 • Гордийчук Геннадий Николаевич, кандидат химических наук, доцент
 • Голиков Вячеслав Ильич, кандидат химических наук, доцент
 • Романовский Александр Евгеньевич, кандидат медицинских наук
 • Малиновский Владимир Александрович, кандидат биологических наук
 • Бачериков Валерий Анатолиевич, кандидат химических наук
 • Тещук Виктор Иосифович, кандидат медицинских наук
 • Олейник Екатерина Викторовна, кандидат биологических наук
 • Хоменко Татьяна Владимировна, кандидат биологических наук, доцент
 • Маранц Эмилия Аркадиевна, преподаватель
 • Висловух Анна Васильевна, преподаватель
 • Боряк Фёдор Мусеевич, преподаватель