Сергій Васильович Ківалов – Президент Міжнародного гуманітарного університету,
академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Тетяна Сергіївна Ківалова  - Перший віце-президент Міжнародного гуманітарного університету,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Громовенко Костянтин Вікторович - ректор, кандидат юридичних наук, доцент
тел. 715-38-28
mgu_rectorat@ukr.net 

 

Анатолій Федорович Крижановський – проректор з науково-педагогічної роботи,
заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії правових наук України

тел. 715-38-28

a.f.kryzhanovsky@gmail.com

 

Костянтин Дмитрович Ігнатенко – проректор з адміністративно-господарської роботи

тел. 719-88-39

k.d.ignatenko@gmail.com

 

Аліреза Пахлеванзаде
Директор Навчально-наукового центру міжнародних освітніх програм
Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук, професор

Тел.: +38(067)3995482
Ел. пошта: alireza2@ukr.net

 

Полясний Вячеслав Олексійович
Проректор з науково-медичної роботи, доктор медичних наук

Ел. пошта: polyasnyy965@gmail.com

 

Ільїна Юлія Павлівна
Начальник навчального віділу, кандидат юридичних наук, доцент

тел. (048) 719-88-57
Ел. пошта: mgu_ycheb@ukr.net

 

Нікуліна Ірина Костянтинівна
Начальник відділу кадрів

тел. (048) 710-02-57
Ел. пошта: vk.mgu@gmail.com

 

Горбаньова Вікторія Олександрівна
Завідувач канцелярії

тел. (048) 715-38-28
Ел. пошта: mgu_rektorat@ukr.net