Сергій Васильович Ківалов – Президент Міжнародного гуманітарного університету, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Анатолій Федорович Крижановський – Ректор Міжнародного гуманітарного університету, заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

тел. 719-88-22

a.f.kryzhanovsky@gmail.com

 

Костянтин Дмитрович Ігнатенко – проректор з адміністративно-господарської роботи

тел. 719-88-39

k.d.ignatenko@gmail.com