Сергій Васильович Ківалов – Президент Міжнародного гуманітарного університету,
академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

Анатолій Федорович Крижановський – Ректор Міжнародного гуманітарного університету,
заслужений діяч науки та техніки України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України

тел. 719-88-22

a.f.kryzhanovsky@gmail.com

 

Тетяна Сергіївна Ківалова  - Перший віце-президент Міжнародного гуманітарного університету,
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України

 

 

 

Костянтин Дмитрович Ігнатенко – проректор з адміністративно-господарської роботи

тел. 719-88-39

k.d.ignatenko@gmail.com