В 2019 році за ініціативи академіка Ківалова С.В. в Одеському медичному інституті Міжнародного гуманітарного університету створено факультет післядипломної медичної освіти, який проводить підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями «Медицина», «Стоматологія» і «Фармація». Очолив новостворений факультет проректор з науково-медичної роботи Міжнародного гуманітарного університету професор Полясний В’ячеслав Олексійович.

Підвищення кваліфікації лікарів, яке здійснюється протягом всього періоду роботи лікаря, може здійснюватися на передатестаційних курсах, інтернатурі, клінічній інтернатурі, курсах тематичного вдосконалення тощо. Всі варіанти післядипломної освіти впроваджено в діяльність нового факультету Міжнародного гуманітарного університету.

Основними клінічними базами Університетської клініки є власні бази (2 найсучасніші стоматологічні клініки, власна аптека), а також бази кращих державних та приватних клінік м. Одеси, таких як сучасна багатопрофільна клініка «Odrex», санаторій «Біла акація», 1-а Одеська міська клінічна лікарня та інші лікувальні заклади міста Одеси. З курсантами, які навчаються в Одеському медичному інституті, проводять практичні заняття найкращі викладачі – професори та доценти, які мають значний досвід роботи в медицині, міжнародне визнання та які супроводжують процес навчання сучасним медичним обладнанням. Курсанти мають гідні умови проживання у гуртожитках та готелях Міжнародного гуманітарного університету, приймають участь у наукових семінарах, конференціях, що традиційно проводяться в Одеському медичному інституті.

Також на базі Одеського медичного інституту МГУ проводиться навчання з використанням дистанційного навчання для підтвердження їх професійних компетенцій що надає можливості лікарям підвищувати свою кваліфікацію без відриву від клінічної практики, що особливо важливо для сімейних лікарів та лікарів-стоматологів, що працюють в невеликих містах та селах України.


Тел./факс: +38(048)7198822
Тел. no: +38(067)3995482
Ел. пошта: mgu-center@ukr.net.net 
Україна, Одеса, 65009
Фонтанська дорога, 33, 3-ій поверх, кабінет 313.

Аліреза Пахлеванзаде
Директор Навчально-наукового центру міжнародних освітніх програм
Міжнародного гуманітарного університету, доктор медичних наук, професор

Тел.: +38(067)3995482
Ел. пошта: alireza2@ukr.net

Положення про навчально-науковий центр міжнародних освітніх програм Міжнародного Гуманітарного Університету

Представляем Вашему вниманию лучшие работы выпускников Факультета искусства и дизайна Международного гуманитарного университета. Студенты, прошедшие подготовку по специальности «кино- и телеискусство», получив не только теоретические знания, но и практические навыки, самостоятельно написали сценарии, сняли и смонтировали короткометражки в разных жанрах. Уверены, каждый из Вас найдёт для себя что-то интересное, любимы фильм и любимых актеров. Приятного просмотра!


Портрет идеальной женщины

Автор сценария и режиссер: Элеонора Дубинецкая
Оператор: Богдан Божченко
Композитор: Александр Френсис
Звукорежиссер: Антипенко В.О.
В ролях: Стас Домбровский, Виктория Трушкина, Вадим Казаков

К художнику пришел мужчина и попросил его написать портрет идеальной женщины. Было сделано множество попыток. Героини на портретах были красивыми, нежными, милыми. Художник пытался найти идеальную женщину, придумать её, но ничего не получалось. Возможно, её и не нужно было придумывать или искать?


Осенняя соната

Режиссер и оператор: Н. Сапоев
Композитор и звукорежиссёр:  Д. Михайлов
В ролях: Анна Брыль-Бондаренко, Роман Заславский, Евгений Шипук, Татьяна Миронова,  Денис Бородин

Парень каждый день гуляет у моря с собакой. Его внимание привлекает пожилая пара, которая постоянно ругается. Он решается записать их разговор…


Вне фокуса

Режиссер и автор сценария: Екатерина Леденева
Оператор: Максим Крылов
Режиссёр монтажа и звукорежиссер: Маким Маслак
Художественный руководитель: Лупий Я.В.

Многие из нас любят юмористические программы, концерты, конкурсы. У нас есть любимые команды, номера, которые пересматриваем. А что мы знаем о людях, которые остаются за кадром? Фильм расскажет о редакторах юмористических программ.  


Білгород-Дністровська фортеця

Автора та ведуча: Тетяна Карпенко
Оператор: Анатолій Лук’янчук
Монтаж:  Анатолій Лук’янчук, Віталій Солодухін
Дипломний проект хронікально-документальний фільм Карпенко Тетяни, студентки 4-го курсу
Художній керівник – проф. Лупій Я.В.

Невеличкий фільм про історію виникнення міста Білгород-Дністровський та його пам’яток архітектури. Розповідається про історію фортеці, Грецької та Вірменської церков, джерело Святого Іоанна Нового Сочавського. Також у відео-проекті йдеться мова про проблему збереження пам’яток архітектури і культури у Білгороді-Дністровському.


Останній лист

Режисер: Катерина Сьоміна
Звукорежисер: Артур Долженко
В ролях: Олександра Ульян, Євген Дзюба, Ганна Саєнчук, Світлана Черевайко, Галина Семергей.
Оператор: Кирило Сурилов

Історія розповість про дівчину Марію, яка пообіцяла коханому Петру дочекатися його з тривалої поїздки. Рік по листуванню, в очікуванні нових листів і написання відповідей. І ось, коли прийшов час зустрічати Петра,…
Це історія про істинну любов і відданість, крізь роки.

Концепция оздоровительной МГУ


Гимнастика, физические упражнения, ходьба
должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить
работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь.
Гиппократ - врач, реформатор античной медицины.
Физические упражнения могут заменить множество лекарств,
но ни одно лекарство в мире не может заменить физические упражнения.                                                                        
Анджело Моссо - фармаколог и физиолог.

 

Девиз оздоровительной политики МГУ:
"Отдай время физической культуре и спорту – взамен получи здоровье!"

Здоровье - величайшая социальная ценность, основное условие для выполнения человеком его биологических и социальных функций, фундамент самореализации личности. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения «здоровье - это отсутствие болезней в сочетании с состоянием полного физического, психического и социального благополучия». 
Целью оздоровительной политики являются гармоничное развитие и укрепление физического и духовного здоровья студентов, формирование физической культуры личности, подготовка к будущей профессиональной деятельности.
Для достижения цели оздоровительной политики необходимо решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач:
- профилактика заболеваний, укрепление здоровья, обеспечение высокого уровня физического состояния и работоспособности на протяжении всего периода обучения;
- воспитание потребности к укреплению здоровья, физическому совершенствованию разнообразными средствами физического воспитания, культуры здорового образа жизни;
- формирование у студентов основ теоретических знаний, овладение системой практических и методических умений и навыков физической культуры и физической реабилитации, самостоятельных занятий физическими упражнениями для полноценной, гармонической и безопасной жизнедеятельности.

Руководство университета во главе с президентом Международного гуманитарного университета, народным депутатом Украины С.В. Киваловым воплощают оздоровительную политику МГУ в направлении постоянного внимания к вопросам развития физического воспитания и массового спорта, создания современной спортивно-оздоровительной базы, как важных факторов профессиональной подготовки специалистов и воспитания здорового образа жизни студентов. 
Реализация целей и задач оздоровительной политики МГУ осуществляется в соответствии с долгосрочной программой строительства спортивно-оздоровительных сооружений, оснащенных современным оборудованием и инвентарем, создания необходимых условий для широкого выбора студентами средств физического воспитания, отвечающих их запросам, интересам, состоянию здоровья и физической  подготовленности, для выполнения образовательных, оздоровительных и воспитательных задач.
В рамках единого учебно-научного образовательного комплекса НУ«ОЮА» - МГУ студенты и преподаватели университета имеют все необходимые условия для оздоровления и занятий физической культурой и спортом с учетом своих интересов и возможностей.
Спортивно-оздоровительный комплекс НУ«ОЮА», в составе которого стадион, спортивные площадки, спортивные залы: тренажерный, игровой, фитнеса, настольного тенниса и стрелковый тир предоставляются студентам МГУ для учебно-тренировочных занятий, оздоровительных и спортивных мероприятий, активного отдыха и восстановления работоспособности после напряженной учебы. Деятельность кафедры физического воспитания МГУ осуществляется во взаимодействии и сотрудничестве с кафедрой физического воспитания НУ «ОЮА».
Конкретным результатом последовательной оздоровительной политики МГУ является спортивно-оздоровительный комплекс «Университет», не уступающий уровню лучших спортивных сооружений европейских университетов, и приморская набережная с ландшафтно-парковой зоной на прибрежных склонах 8-ой станции Большого Фонтана, созданная коллективным трудом студентов и преподавателей НУ«ОЮА» и МГУ. В составе  плоскостных сооружений комплекса «Университет»: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт, тренажерный городок, трибуны для зрителей. Рядом с ними расположена универсальная спортивная арена с синтетическим покрытием для круглогодичных учебных и тренировочных занятий баскетболом, волейболом, футболом, теннисом и другими видами спорта. Расположение спортивного комплекса в приморской зоне, где преобладает уникальный оздоровительный микроклимат, создает исключительно благоприятные условия не только для учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований, но и активного отдыха и оздоровления студентов, преподавателей и жителей нашего города.
Оздоровительная направленность физического воспитания реализуется в МГУ в таких направлениях:
-  общефизическая подготовка средствами общеразвивающих физических упражнений и   базовых видов спорта;
- физическая реабилитация - специализированное направление физического воспитания студентов специальной медицинской группы, имеющих отклонения в состоянии здоровья;
- спортивное воспитание и массовый спорт.

Спортивное воспитание и массовый спорт, как эффективное направление физического воспитания студентов, реализует задачи физического и спортивного совершенствования средствами отдельных видов спорта, подготовки и участия в соревнованиях. В системе спортивного воспитания МГУ созданы студенческие спортивные команды и культивируются такие виды спорта: баскетбол, волейбол, футбол и мини-футбол, дзюдо, каратэ, пулевая стрельба, теннис и настольный теннис, пауэрлифтинг, плавание, шахматы. Студенты МГУ в составе спортивных команд ежегодно принимают участие в соревнованиях Спартакиады МГУ, Спартакиады НУ«ОЮА» и областных студенческих игр среди высших учебных заведений. 
Зачисление студентов в спортивные  секции и команды осуществляется в соответствии с их выбором, интересами и запросами, состоянием здоровья и физической подготовленности. Занятия в спортивных группах и секциях, участие в соревнованиях способствуют укреплению здоровья, физическому совершенствованию, воспитанию профессионально важных психофизических качеств: внимания, оперативного мышления, смелости и решительности, уверенности в собственных силах, выдержки в экстремальных ситуациях.
В МГУ и Экономико-правовом колледже проводятся массовые соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису, пауэрлифтингу. Традиционными стали турниры по футболу на Кубок МГУ среди команд институтов и факультетов и Кубок Економико-правового колледжа. К участию в массовых соревнованиях привлекаются иностранные студенты, которые обучаются в университете.
Занятия по физическому воспитанию студентов специальной медицинской группы, имеющих отклонения в состоянии здоровья, проводятся в направлении физической реабилитации. Для них разработаны индивидуальные программы учебных и самостоятельных занятий в сочетании с изучением  методических основ адаптивной и лечебной физической культуры, методов лечебно-педагогического контроля и самоконтроля состояния здоровья.
Для успешного овладения студентами знаний, умений и навыков физической культуры и физической реабилитации совершенствуется учебно-методическое обеспечение всех форм физического воспитания. На вступительных лекциях, практических занятиях и консультациях излагаются основы теории и методики физического воспитания, лечебной физической культуры, спортивного совершенствования студентов. Преподаватели кафедры выполняют руководство учебной, внеучебной и самостоятельной работой студентов основного, специального медицинского отделений и освобожденных от практических занятий по  физическому воспитанию по состоянию здоровья. Разработаны лекционные курсы с мультимедийным сопровождением для учебных дисциплин «Теория и методика физического воспитания» и «Основы ритмики и хореографии» для специальности «Начальное образование».
Одним из направлений научно-методической работы кафедры физического воспитания является тема «Адаптивная, оздоровительная и лечебная физическая культура».
В учебно-методическом обеспечении используются средства современных информационных образовательных технологий. На кафедре физического воспитания создана электронная библиотека физкультурно-оздоровительного образования, содержащая электронные тексты изданий учебно-методической и научной литературы, мультимедийные средства по таким направлениям: «Адаптивная и лечебная физическая культура», «Аэробика и фитнес», «Спортивная медицина», «Спортивная фармакология», «Теория и методика физического воспитания», «Методика оздоровительной и спортивной тренировки», «Косметический, общий и спортивный массаж».
Информационная поддержка оздоровительной политики осуществляется на Интернет-сайте МГУ и странице кафедры физического воспитания путем постоянного обновления информационных материалов о физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях, проводимых в университете.

 

Спортивный комплекс «Университет» Учебные занятия по по физическому воспитанию Студенческие соревнования
Спортивный комплекс "Университет" Учебные занятия по физическому воспитанию Студенческие соревнования
Студенческие спортивные команды МГУ и ЭПК Активный отдых студентов  
Студенческие спортивные команды МГУ и ЭПК Активный отдых студентов