Новини Університету


24 квітня 2019 року  в Інституті права, економіки та міжнародних відносин відбулася чергова Міжвузівська науково-практична студентська конференція "Проблеми інтеграції економіки України в міжнародне середовище". Організатором цієї конференції є кафедра економіки і міжнародних економічних відносин під керівництвом д.е.н., професора Головченко О.М.
Роботу конференції було організовано в режимі пленарного засідання і роботи семи секцій:

Секція 1. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Секція 2. Економіко-правові виклики розвитку зовнішніх економічних зв’язків України.
Секція 3. Економіка та управління національним господарством.
Секція 4. Економіка та управління підприємствами.
Секція 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Секція 6.Облік, аналіз та аудит діяльності підприємства.
Секція 7. Сучасний менеджмент і маркетинг.
В роботі конференції взяли участь 117 учасників з 4 областей України. Студенти очної форми участі у конференції були нагороджені дипломами переможців. Серед переможців, окрім студентів Міжнародного гуманітарного університету, були студенти закладів вищої освіти міста Одеси. Зокрема, Одеська національна академія харчових технологій, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.