Новини Університету

Шановні читачі, у Міжнародному гуманітарному університеті відбулася значна наукова подія. У спеціалізованій вченій раді Д 41.136.01 було проведено захист чотирьох кандидатських та однієї докторської дисертації.
Обговорення поданих на захист досліджень проходило у формі жвавої наукової дискусії. Представники різних наукових шкіл України провели ґрунтовний та всебічний аналіз дисертацій. Слід зазначити, що у якості офіційних опонентів були запрошені компетентні учені із спеціальностей за якими були подані дисертації. Зокрема: Аленін Юрій Павлович, Андронов Ігор Володимирович, Балтаджи Поліна Миколаївна, Волошина Владлена Костянтинівна, Головко Олександр Миколайович, Гринько Світлана Дмитрівна, Коваль Алла Анатоліївна, Пісов Максим Петрович, Подорожна Тетяна Станіславівна, Слінько Сергій Вікторович, Фурса Світлана Ярославівна.
Здобувачі наукових ступенів на високому рівні презентували основні результати проведених ними досліджень та вичерпано відповіли на всі поставлені запитання.