З 09 по 11 грудня 2019 року у Міжнародному гуманітарному університеті буде проводитися акредитаційна експертиза освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти.