09.12.2019 року о 17.00 відбудеться відкрита зустріч усіх бажаючих учасників освітнього процесу з членами експертної групи в рамках проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" другого (магістерського) рівня вищої освіти.