24-25 жовтня 2019 в столиці Республіки Кіпр, м Нікосія, відбулися засідання робочих груп і координаційного комітету міжнародного наукового проекту «Advancing effective institutional models towards cohesive teaching, learning, research and writing development», що фінансується Єврокомісією в рамках програми Горізонт2020. Нашу країну в цьому проекті представляє Міжнародний гуманітарний університет в особі проректора з науково-педагогічної роботи, д. Е. н., професора Гончарука Анатолія Григоровича.
В ході засідань, вчені з 34 країн ЄС і країн-партнерів розглянули і обговорили різні кейси академічних моделей європейських університетів, виділили їх переваги та недоліки, а також можливості адаптації кращих практик в найменш успішних з них. Застосовуючи групові методи прийняття рішень, включаючи мозковий штурм, учасниками даної події були виділені найбільш важливі аспекти створення ефективної академічної моделі, що дозволяє найкращим чином стимулювати наукову і педагогічну діяльність університетського персоналу. Особлива роль тут відведена мотивації академічних працівників як необхідного елементу успішності роботи будь-якої академічної моделі.
Доповідаючи учасникам засідань про результати недавнього дослідження, проведеного в Паризькому університеті Дідро, професор Гончарук А.Г. підкреслив, що навіть найкращі університети Європи поряд з усіма перевагами мають також і певні проблеми, пов'язані з мотивацією і незадоволеністю академічних працівників умовами своєї роботи, які стримують темпи розвитку їх діяльності.
Даний проект виходить на завершальний етап і вже в найближчому році будуть опубліковані його основні результати, що дозволяють запропонувати європейським університетам оптимальну інституційну модель підтримки викладання, наукової діяльності, професійного навчання та академічного письма. І Міжнародний гуманітарний університет в особі проф. Гончарука А.Г. і його наукової школи грає далеко не останню роль в отриманні цих результатів. До даної проблематики підключаються молоді вчені МДУ, які отримують необхідні спеціальні знання та дослідницькі навички на тренінгах, організованих керівництвом даного проекту в європейських країнах (Німеччина, Північна Македонія, Сербія). Все це дозволяє не тільки поліпшити результати наукових досліджень про, але і прискорити впровадження отриманих успіхів у діяльності університету для підвищення ефективності його роботи.