Новини Університету

З метою покращення освітнього процесу та його відповідності потребам суспільства та науки, Міжнародний гуманітарний університет проводить модернізацію освітніх та освітньо-наукових програм. Зокрема, у зв’язку з оновленням Освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент» прохання до усіх стейкхолдерів, а саме академічного персоналу, роботодавців та здобувачів вищої освіти надсилати свої зауваження та пропозиції до проєкту освітньо-наукової програми «Менеджмент» (PhD) (завантажити) до 21 червня 2020 р. на електронну адресу: vice-rector@mgu.edu.ua