Новини Університету

Міжнародний гуманітарний університет проводить модернізацію освітніх та освітньо-наукових програм задля покращення освітнього процесу та його відповідності потребам суспільства та науки. Зокрема, протягом місяця з 20 травня по 20 червня 2020 р. відбувалось громадське обговорення освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії зі спеціальності 073 «Менеджмент». За цей період надійшло декілька змістовних пропозицій та зауважень від різних стейкхолдерів, а саме від Ради ректорів ЗВО Одеської області (роботодавців), представників академічної спільноти, адміністративного персоналу та здобувачів вищої освіти.

З метою публічної довіри та інформування зацікавлених сторін про тенденції у можливому розвитку освітнього процесу в Міжнародному гуманітарному університеті вирішено оприлюднити «Таблицю пропозицій та зауважень стейкхолдерів Міжнародного гуманітарного університету до освітньо-наукової програми «Менеджмент» (PhD)» (переглянути).

Висловлені зауваження та пропозиції будуть враховуватись при оновленні освітньо-наукової програми та формуванні навчального плану за цією програмою на наступний 2020-2021 навчальний рік.