Новини Університету

Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів та молодих науковців
«Економіка і менеджмент:
сучасні тенденції та виклики»

21 квітня 2017 року, м. Одеса

Шановні студенти, аспіранти, здобувачі а також молоді викладачі! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економіка і менеджмент: сучасні тенденції та виклики», яка відбудеться 21 квітня 2017 року на базі факультету економіки і менеджменту Міжнародного гуманітарного університету.

Робота конференції планується в таких секціях:
1. Глобальна економіка та міжнародні економічні відносини.
2. Економіка та управління національним господарством.
3. Економіка та управління підприємствами.
4. Інновації та інвестиційна діяльність.
5. Сучасні моделі, стратегії, та технології менеджменту та маркетингу.
6. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
7. Роль молоді в соціально-економічному розвитку України: історичний, етнокультурний, психологічний, правовий, соціальний аспекти.
Організаційний комітет конференції:
Голова організаційного комітету:

Крижановський Анатолій Федорович – ректор Міжнародного гуманітарного університету, доктор юридичних наук, професор.
Члени організаційного комітету:
Коваленко Микола Павлович – завідувач кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, доктор фізико-математичних наук, професор.
Головченко Олена Миколаївна – завідувач кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету, доктор економічних наук, професор.
Гончарук Анатолій Григорович – завідувач кафедри Бізнес-адміністрування та корпоративної безпеки Міжнародного гуманітарного університету, доктор економічних наук, професор.

Садченко Олена Василівна – завідувач кафедри менеджменту і математичного моделювання ринкових процесів ОНУ імені І.І. Мечникова, доктор економічних наук, професор.

Якубовський Сергій Олексійович – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова, доктор економічних наук, професор.

Деркач Тетяна Вадимівна – декан факультету Економіки та менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, кандидат географічних наук, доцент.

Афонченкова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Гладченко Лариса Ігорівна – доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Нестерова Катерина Сергіївна – доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету, кандидат економічних наук, доцент.

Мартинюк Олена Анатоліївна – доцент кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, кандидат економічних наук, доцент, координатор конференції.

Орієнтовний регламент роботи конференції, 21 квітня 2017 року (п’ятниця):
10:00 – 11:00 – реєстрація
11:00 – 12:00 – пленарне засідання
12:00 – 13:00 – кава-брейк
13:00 – 16:00 – секційні засідання
16:00 – 17:00 – підведення підсумків конференції

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі: особиста або дистанційна.
На конференцію приймаються матеріали викладачів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, магістрів, представників органів державного і місцевого самоврядування, підприємств, фінансових установ, фахівців, які мають науково-практичні інтереси за тематикою конференції. До публікації приймаються наукові матеріали, які раніше не друкувалися.
Для участі у конференції необхідно до 13.04.2017 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету:conf.manager@mgu.od.ua тези та відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску. Обов’язково! Заповнити електронну заявку про автора.
Або надіслати окремо заявку на участь:

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції:
«ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ВИКЛИКИ»,
яка відбудеться 21 квітня 2017 року

Прізвище, Ім'я, По батькові учасника 
Курс, спеціальність 
Навчальний заклад (розкрити повністю) 
ПІБ та науковий ступінь / Вчене звання наукового керівника 
Секція конференції, в якій планує прийняти участь 
Назва тез доповіді 
Поштова адреса 
(для відправлення матеріалів конференції) 
Потреба у додаткових збірниках тез 
Телефон мобільний 
Е-mail 
Форма участі: - виступ з доповіддю (10 хв.);
- як слухач;
- дистанційна.

Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів латинськими літерами (Наприклад: Іvanov_Tezy.doc; Іvanov_Zayava.doc; Іvanov_Oplata.doc).
Від оргкомітету обов’язково має надійти підтвердження про отримання і прийняття матеріалів до публікації протягом 2-3 днів після відправки матеріалів.
Учасники конференції мають можливість подати наукові статті у журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент», що входить до переліку фахових наукових видань.

Організаційний внесок:
Вартість участі (незалежно від форми) в конференції – 200 гривень. Студенти та викладачі Міжнародного гуманітарного університету та соорганізаторів, сплачують вартість (незалежно від форми) в конференції – 150 гривень. Організаційний внесок включає: видання матеріалів, пересилку одного екземпляру виданих тез конференції авторові, програми заходу, сертифікату учасника, розсилку інформаційних листів і запрошень та інші організаційні витрати.
• Реквізити для оплати будуть відправлені автору одночасно з інформацією щодо прийняття матеріалів до друку. Копію квитанції про оплату слід обов’язково надіслати на електронну адресу організаційного комітету не пізніше вказаного терміну прийому.
• Вартість проживання, харчування та бронювання учасники сплачують самостійно. Просимо потурбуватися про квитки на зворотню дорогу.
• Планується видати збірник матеріалів, сертифікат учасника та програму заходу до початку роботи конференції.
• У разі дистанційної участі, збірник тез разом з сертифікатом та програмою будуть надіслані після проведення конференції учасникам заходу на поштову адресу, вказану в анкеті, протягом 15 робочих днів.

Структура та вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез: 3-5 сторінок (включно); Текстовий редактор: Microsoft Word;Параметри сторінки – А4; Поля зверху, знизу, справа, зліва – 2 см; Шрифт – TimesNewRoman.
Розмір шрифту – 14пт; Міжрядковий інтервал – полуторний; Абзацний відступ – 1,25 см.

Зразок оформлення тез доповіді:

Секція: Фінансові механізми сучасного економічного розвитку.

Колоколіч О.Т.
аспірант кафедри менеджменту
Міжнародного гуманітарного університету
м. Одеса, Україна
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РИНКІВ ПАРТНЕРСТВА
Текст текст текст…[1, с. 11]
Література:
1. Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України / Гончарук А. // Економіка України. – 2006. – № 11. – С. 36-46.

• Тези, що не відповідають вимогам оформлення, не будуть прийняті до друку.


Контактна інформація
65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33
Міжнародний гуманітарний університет
Координатор конференції: Мартинюк Олена Анатоліївна
Телефон для довідок: +38 (099) 967 84 71
Електронна адреса: conf.manager@mgu.od.ua