27 квітня 2017 року відбулася XVІІІ Всеукраїнська щорічна студентська науково-практична конференція за міжнародною участю «Сучасний менеджмент: моделі, стратегії, технології» на базі Одеського регіонального інституту державного управління при Президентові України.
Участь у конференції взяли 165 студентів з України, а також Білорусі, Румунії, Польщі, Німеччини. Почесним гостем заходу стала завідувач відділу організації фундаментальних досліджень у галузі природничих і технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України, керівник національного контактного пункту «Європейська рада досліджень» програми «Горизонт – 2020» Валентина Борисівна Андрущенко.
Студенти спеціальності "Міжнародні економічні відносини" Міжнародного гуманітарного університету також стали учасниками конференції, підготувавши доповіді під керівництвом к.е.н., доцента кафедри економіки і міжнародних економічних відносин Нестерової К.С.