Новини Університету

16 травня 2017 року на Факультеті економіки та менеджменту за ініціативи Декана факультету економіки і менеджменту, доцента Деркач Тетяни Вадимівни відбулася Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ГЛОБАЛЬНА РЕГІОНАЛІСТИКА І СУБ’ЄКТИ ЕКОНОМІКИ: НАПРЯМИ ВПЛИВУ».
В межах конференції було проведено засідання Круглого столу на тему: «9 РОКІВ В СОТ: БОРОТЬБА ЗА ВИГОДИ» з нагоди 9-річчя вступу України до СОТ.
В ході дискусії було обговорено широке коло питань, пов'язаних з угодами GATT, GATS та TRIPS, сьогоденням процесу нотифікацій в межах СОТ, Дохійським раундом перемовин, проблемами членства в СОТ та економічної безпеки країни, сьогоденням функціонування організації та її критикою.
На почату Круглого столу з привітаннями виступив ректор Міжнародного гуманітарного університету, д.юр.н., професор Крижанівський А.Ф. Він окреслив важливість, як дослідження питань економічної глобалізації, так і функціонування таких міжнародних установ як СОТ, та надав імпульсу роботі урочистого засідання.
Провідними експертами Круглого столу виступи– декан факультету економіки та менеджменту МГУ, доцент Деркач Т.В., доцент кафедри менеджменту МГУ, к.е.н., доцент Кобилянська А.В. професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства МГУ, д.юр.н., професор Бабін В.В., завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин ОНУ ім. І.І.Мечникова, д.е.н., професор Якубовський С.О.
Також в рамках круглого столу взяли участь:
завідувач кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, д.е.н., професор Немченко В.В.; завідувач кафедри менеджменту МГУ, д.фіз.-мат.н., професор Коваленко М.П.; доцент кафедри менеджменту МГУ, к.е.н., доцент Мартинюк О.А.; завідувач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки МГУ, д.е.н., професор Гончарук А.Г.; доценти кафедри економіки і міжнародних економічних відносин МГУ, к.е.н. Зєркіна О.О., Нестерова К.С., Гладченко Л.І.; завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування Київського інституту бізнесу та технологій, д.е.н., професор Пішеніна Т.І.; доцент кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка , к.е.н., доцент Ржепішевська В.В.; доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії, к.е.н., доцент Самойлик Ю.В.
За підсумками круглого столу було прийнято резолюцію, а також рішення щодо підготовки монографії з окреслених питань.