Новини Університету

Кафедру германських та східних мов було створено 14 червня 2012 року наказом № 178а «Про створення кафедри германських та східних мов факультету лінгвістики та перекладу». З 2012 по 2016  кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Ступак Інна Валер'янівна. З 2016 року завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент Ларіна Еліна Вікторівна.
Порівняно з іншими підрозділами факультету лінгвістики та перекладу кафедра германських та східних мов досить молода. Високий рівень підготовки професорсько-викладацького складу (серед яких випускники провідних європейських вишів, фахівці різних напрямків філології (порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, загальне мовознавство, мови народівАзії, Африки, аборигенів Америки та Австралії, германські мови), які пройшли підвищення кваліфікації у Німеччині, Австрії, Китаї) дозволяє з упевненістю сказати, що кафедра германських та східних мов  займає гідне місце у великій родині Міжнародного гуманітарного університету.
Сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри – це доктор філологічних наук, професор Ступак Інна Валер’янівна; кандидати філологічних наук, доценти – Ларіна Еліна Вікторівна, Рижих Володимир Іванович, Пересада Ігор Валерійович; викладачі – Кольцова Юлія Євгенівна, Коренькова Олександра Андріївна, Бєляєва Анастасія Володимирівна, Адамова Ганна Володимирівна, викладач китайської мови Шао Ялінь, аспірант кафедри — Данілець Данііл Олександрович.
Спеціалізація кафедри: німецька мова, китайська мова, арабська мова.
                           

Вітаємо та бажаємо успіхів!