Новини Університету

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
ІІI Міжнародній науково-практичній конференції
ПЕРСПЕКТИВИ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
У БІЗНЕСІ ТА ПРОЕКТАХ,
яка відбудеться 14-15 вересня 2017 року
в Міжнародному гуманітарному університеті за адресою:
м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33 (пленарне та секційні засідання).

Метою конференції є представлення та обговорення досягнень у науці та практиці в сфері економіки та менеджменту, які можуть бути корисними для підвищення ефективності прийняття рішень в бізнесі та проектах.

Тематичні напрямки конференції (секції):

  1. Стратегічні і тактичні орієнтири формування управлінських рішень в бізнес-середовищі;
  2. Фінансові, економічні та психологічні аспекти прийняття управлінських рішень;
  3. Актуальні проблеми розвитку управління проектами, програмами та портфелями;
  4. Вимір та управління ефективністю діяльності підприємств та проектів.

Програма конференції містить проведення пленарного та секційних засідань, презентації наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Для своєчасного формування програми конференції та збірника матеріалів прохання надсилати тези та заявку до 30 червня 2017 року на e-mail: conf_mgu@ua.fm.

Аспіранти та здобувачі мають надати рекомендацію кафедри на публікацію своїх матеріалів тез або рецензію наукового керівника.
Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції до її початку.
Кращі доповіді конференції будуть опубліковані як статті в міжнародному науково-практичному журналі Прикладний менеджмент та інвестиції (ISSN 2225-3467).
Інформація про журнал: http://www.jami.org.ua
Для перегляду додаткової інформації про конференцію, у разі зацікавленості, Ви можете завантажити інформаційний буклет.