Новини Університету

Вперше в Міжнародному гуманітарному університеті

магістратура зі спеціальності

292 «Міжнародні економічні відносини»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 119-л від 9.06.2017 р. на Факультеті економіки та менеджменту було вперше ліцензовано магістратуру зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини».
Гарант освітньо-професійної програми- к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Кобилянська Алла Валеріївна.

Термін навчання на магістратурі - 1 рік 4 місяці.
Вступ на основі диплому бакалавра або спеціаліста.
Можливість перехресного вступу.
Подвійний диплом магістра з міжнародних економічних відносин та перекладача.

Міжнародний Валютний Фонд, Світовий Банк, ВТО, Європейський союз і т.д.- терміни, що вже давно увійшли в нашу реальність

Україна стає все більш інтегрованою в світову економіку, набуває членства в нових організаціях, українські підприємства виходять на зовнішні ринки. Дія Асоціації Україна-ЄС ставить нові вимоги до нашої країни.
Знання умов функціонування світового господарства, його механізмів, опанування спеціальних навичок щодо управлінської діяльності на всіх рівнях в нових реаліях визначають швидкість економічного поступу та якість економічних змін.

В таких умовах, підготовка висококваліфікованих фахівців з міжнародних економічних відносин є запорукою успіху будь-якої установи або організації.

Програма підготовки магістрів включає викладання таких дисциплін, як:
Глобальна економічна інтеграція, Міжнародна макроекономіка, Міжнародна мікроекономіка, Актуальні проблеми ділової конкурентної розвідки, Кластери у глобальній економіці, Функціонування світових товарних та сировинних ринків, Фінансування міжнародної торгівлі, Міжнародне оподаткування, тощо.

Випускники магістратури зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» зможуть працювати на посадах: керівників фінансових, економічних та адміністративних підрозділів, керівників торговельно-економічних місій, управителів із зовнішньоекономічної діяльності, аналітиків з питань фінансово-економічної безпеки, професіоналів з фінансово-економічної безпеки, експертів із зовнішньоекономічних питань, консультантів із зовнішньоекономічних питань, аналітиків з інвестицій, економістів з міжнародної торгівлі.

Наші випускники працевлаштовані в банках, Міністерствах, Державних обласних та місцевих адміністраціях, Торговельно-економічних місіях, Торгово-промислових палатах, консульствах та посольствах, підприємствах різних форм власності.