Новини Університету

Шановні аспіранти, магістранти і студенти!

Міжнародний гуманітарний університет проводить Третю міжнародну науково-практичну конференцію
«Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених»
До участі запрошуються аспіранти, магістранти та студенти інших вузів.

Конференція відбудеться
27 жовтня 2017 року
в Міжнародному гуманітарному
університеті
(м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33)

Мета конференції: підведення підсумків наукової роботи аспірантів, магістрантів та студентів університету за 2017 рік; розвиток наукового інтересу студентської молоді; сприяння підвищенню якості науково-практичної підготовки студентів, розширення їх загального і професійного світогляду; обмін інформацією щодо науково-дослідної роботи аспірантів, магістрантів та студентів як на університетському, так і на обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях.
Планується робота за такими секціями:

 1. Національне та міжнародне право.
 2. Економіка і менеджмент.
 3. Комп’ютерні науки, інформаційна безпека та фізико-математичне моделювання.
 4. Медицина та фармація.
 5. Лінгвістика і викладання мов.
 6. Філософія, гуманітарне знання, мистецтвознавство.

Пропонуються наступні напрями наукових досліджень

 • Теорія та історія держави і права
 • Адміністративне право та процес; фінансове та інформаційне право
 • Кримінальне право, процес та криміналістика
 • Конституційне право та державне управління
 • Цивільне та господарське право і процес
 • Міжнародне право та порівняльне правознавство
 • Економіка
 • Міжнародні економічні відносини
 • Менеджмент
 • Фінанси
 • Комп’ютерні науки
 • Інформаційна безпека
 • Математика та фізико-математичне моделювання
 • Мистецтвознавство
 • Дизайн
 • Медицина та фармація
 • Переклад та мовознавство
 • Іноземні мови професійного спілкування
 • Викладання мов
 • Філософія
 • Історія
 • Політологія
 • Соціологія
 • Психологія
 • Педагогіка

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Орієнтовний регламент роботи
конференції: 27 жовтня 2017 року (п’ятниця):
10.00-11.00  – реєстрація учасників
11.00-13.00  – відкриття та пленарне засідання
13:00-16:00  – секційні засідання
16:00-16:30  – закриття конференції
16:30-17:00  – кава-брейк

 Приклад оформлення матеріалів:

Секція: 1. Національне та міжнародне право

І. І. Колесніченко
студент 5 курсу
Інституту національного
та міжнародного права
Міжнародного гуманітарного
університету

Науковий керівник:
К.В. Громовенко

к.ю.н., доцент, директор Інституту національного та міжнародного права Міжнародного гуманітарного
університету

ІНСТИТУТ СУМІЖНИХ ПРАВ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Основний текст

ЛІТЕРАТУРА

Вимоги до оформлення матеріалів:

 • тези подаються у електронному варіанті у форматі .doc, редактор Microsoft Word;
 • мінімальний обсяг – 3 сторінки формату А4, максимальний – 5;
 • шрифт – Tіmes New Roman, кегль – 14 пт., інтервал між рядками – 1,5, поля  – 20 мм;
 • діаграми, схеми, таблиці та формули оформлюються відповідно до ГОСТ 2.105-95; 
 • список літератури має містити лише джерела, на які є посилання в тексті; приклад оформлення посилань:[1, с. 45];
 • у тезах обов’язково вказується науковий керівник із зазначенням його наукового ступеню, вченого звання, місця роботи, посади.

Кожен автор до матеріалів окремим файлом додає заявку на участь
за наступною формою:

- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
- місце навчання (ВНЗ, факультет, спеціальність, курс);
- секція конференції, в якій планує брати участь;
- поштова адреса;
- контактний телефон
- електронна адреса;
- прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника із зазначенням його наукового ступеню, вченого звання, місця роботи, посади;
- форма участі у конференції (очна/заочна);
- збірник (паперовий/ електронний в PDF).

Порядок подання матеріалів:

Тези, заявка, квитанція, рецензія подаються до 13 жовтня 2017 року (включно) в електронному вигляді на наступну електронну адресу: scientificnotes@mgu.od.ua

Контактний телефон:
+38 099 269-70-67

Розмір організаційного внеску складає 250 грн. Організаційний внесок учасника конференції сплачується за наступними реквізитами: Прокопенко Олеся Ігорівна, ПАТ «Укрсиббанк», р/р 26253007377399, МФО банку 351005, Код ОКПО 3072406686.

Для іноземних авторів розмір організаційного внеску складає 6 доларів за одну сторінку (паперовий збірник із розсилкою) або 4 долара за одну сторінку (електронний збірник). Внесок потрібно перерахувати за системою Western Union. За детальною інформацією щодо переказу звертайтеся, будь ласка, на електронну адресу організаційного комітету.

У разі заочної участі у конференції, збірник тез буде відправлений учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, впродовж двадцяти днів після проведення заходу.