Проходження практики студентами спеціальності 081 Право Інституту, права, економіки та міжнародних відносин  МГУ  в юридичній клініці
Протягом останніх років матеріально-технічна база юридичної клініки є однією з найкращих не лише в Україні, але й серед аналогічних інституцій в країнах близького зарубіжжя та Європи.  
З 15 січня 2018 року у студентів спеціальності О81 Право розпочалася практика в юридичній клініці. З самого першого курсу студенти ІПЕМВ мають унікальну можливість застосовувати юридичні знання на практиці та вміло їх використовувати для допомоги громадянам. Під час проходження практики студентам-практикантам допомагає керівництво  юридичної клініки та викладачі-куратори які є найдосвідченішими фахівцями у  практичній правозастосовній діяльності. Студенти ІПЕМВ відмічають, що співробітники юридичної клініки постійно надають їм необхідну методичну і теоретичну підтримку, вирішують питання про прийнятність справи, її направлення до студента, виступають у ролі куратора-наставника за кожним зверненням, а також забезпечують теоретичну підготовку, яка є складовою програми клінічної освіти студента, здійснюють контроль за діяльністю студентів на відповідність правової допомоги вимогам законодавства і професійної етики.
Основною формою діяльності студентів-практикантів юридичної клініки є надання незахищеним верствам населення безкоштовну правову допомогу шляхом: 
- усного консультування з юридичних питань; 
- складання процесуальних документів (позовних заяв, скарг, клопотань тощо);
- підготовки відповідей у формі правових висновків на письмові звернення громадян.