19 квітня 2018 року в Інституті права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету пройшла V Міжнародна науково-практична конференція «Приморські регіони: проблеми та траєкторії соціально-економічного розвитку», яку було організовано кафедрою менеджменту.
З привітальним словом виступили Ректор Міжнародного гуманітарного університету, професор А.Ф. Крижановський та Директор Інституту права, економіки та міжнародних відносин, доцент К.В. Громовенко.
Завідувач кафедри менеджменту, д.е.н. Т.В. Деркач відкрила конференцію з доповіддю про нові підходи у типологізації Приморських регіонів.
З доповідями на конференції виступили провідні вчені: д.ф.-м.н., проф. Коваленко М.П. «Про особливості соціально-економічного розвитку Північного Причорномор’я», д.е.н., проф. Якубовський С.О. «Вплив монетарної політики на соціально-економічний розвиток Приморських регіонів», д.е.н., проф. Ткач О.В. «Перспективи та шляхи розвитку Приморських територій як мотиватори економічного зростання материкової частини держави», д.е.н., проф. Немченко В.В., к.е.н., доц. Селезньова О.О. та інші.
Напрямами роботи конференції були: «Світове господарство і міжнародні економічні відносини», «Економіка та управління підприємствами», «Економіка та управління національним господарством», «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», «Маркетинг, менеджмент, логістика і транспорт» в умовах Приморських регіонів.
Основний висновок конференції полягає в тому, що аналіз проблем та перспектив розвитку Приморських регіонів України та ЄС має надати новий імпульс дослідженням теорії та практики соціально-економічного розвитку України.
Було прийняте рішення опублікувати аналітичну доповідь за підсумками роботи конференції з наданням практичних рекомендацій щодо розвитку Північного Причорномор’я.