Первинна профспілкова організація студентів

Студентська профспілкова організація. Кожна людина має хоча б смутно уявляти собі її значення, але важливо зауважити, що, на жаль, не кожен студент в нашому університеті представляє, не кажучи вже про чітке та ясне визначення, суть цього словосполучення. Так все ж ... Що це таке?

Професійна спілка - це громадська організація, покликана захищати і відстоювати інтереси своїх членів на різних рівнях. Будь то економічні та правові питання, або ж культурні та соціальні. У розумінні ролі профспілки це не має особливого значення. Важливо просто знати, що ми беремо участь в усьому житті університету, починаючи з навчання і науки і закінчуючи виїзними культурними заходами.

Структура профкому нескладна, проте дієва і ефективна, що дає нам можливість дізнаватися про останні події або нових ідеях заздалегідь і у всіх подробицях в кожній із частин університету.

На кожному факультеті обирається профспілковий лідер, який здійснює роботу спільно з профоргом групи цього факультету, що дозволяє глибше впровадитися в наукову і соціальну сферу життя на рівні окремих спеціальностей. Це дуже зручно і важливо, тому що необхідно мати доступ до кожного зі студентів і в свою чергу він також повинен знати про існування такої організації, як студентська профспілка, і мати можливість в будь-який час отримати підтримку або допомогу.

Oбов'язки і завдання профспілки:

 • захист прав студентів
 • забезпечення підтримки або допомоги
 • забезпечення здорових та безпечних умов навчання
 • організація різноманітних конференцій, конкурсів на тему студентського життя
 • активна участь у науковій сфері
 • організація будь-яких культурних та громадських заходів
 • турбота про всебічний розвиток студентів нашого ВНЗ

Однак ми ще розвиваємося. Враховуючи молодість нашого університету і нещодавнє створення профкому треба твердо розуміти, скільки складних завдань лежить в подальшому перед нами.

 Хоча, за недовгі роки і було вже зроблено дуже багато, попереду ще величезна кількість проблем, які необхідно вирішити і цілей, яких важливо досягти.

В.о. Голови первинної профспілкової організації студентів МГУ – Назо Юліана

Заступник голови первинної профспілкової організації студентів МГУ – Поташкова Лілія

Голова культурно-масової роботи, профбюро Інституту права, економіки та міжнародних відносин – Гріщенко Олеся

Голова профбюро Інституту права, економіки та міжнародних відносин – Любашевський Андрій

Голова профбюро факультету Лінгвістики та перекладу – Олійник Вікторія

Голова профбюро факультету Мистецтва та дизайну – Крупнікова Олександра

Член профкому, профбюро Інституту права, економіки та міжнародних відносин – Сотник Екатерина

Член профкому, профбюро факультету Лінгвістики та перекладу – Глазиріна Аріна

Член профкому, профбюро факультету Мистецтва та дизайну - Філіппова Катерина

Член профкому, профбюро факультету Мистецтва та дизайну – Сторощук Юлія

Інформація щодо діяльності органів Студентського самоврядування Міжнародного гуманітарного університету:


В.о. голови Студентського самоврядування Міжнародного гуманітарного університету – студентка 4 курсу Інституту права, економіки та міжнародних відносин – Назо Юліана Олександрівна.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

 • Відстоювати та захищати інтереси та права студентів;
 • представляти й висловлювати позицію студентів;
 • допомагати студентам у вирішенні проблем, пов’язаних з навчанням, перебуванням в університеті або гуртожитку ; 
 • інформувати студентство щодо майбутніх заходів;
 • сприяти створенню належних умов для навчання, проживання та відпочинку студентів;
 • організовувати наукову діяльність та позанавчальне життя студентів: дозвілля, спортивні заходи, відпочинок тощо.

Студентське самоврядування має наступні повноваження:

 • вирішувати питання, що належать до компетенції Студентського самоврядування;
 • виносити на обговорення та (або) голосування рішення, прийняті студентськими рада факультетів (інститутів);
 • користуватися навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою та оздоровчою базою ВНЗ;
 • бути представленими у керівних органах Міжнародного гуманітарного університету;
 • самостійно й незалежно вирішувати питання щодо своєї діяльності.

Студентське самоврядування має також наступні обов'язки:

 • спрямовувати свою діяльність в напрямку інтересів студентів;
 • захищати права та інтереси усіх студентів університету без винятку;
 • чітко дотримуватися законодавства України і Положення про студентське самоврядування Міжнародного гуманітарного університету;
 • інформувати студентів університету щодо майбутніх заходів;
 • звітувати перед студентством про свою діяльність. 

Типові сфери діяльності СС:

 • Дозвілля
 • Спорт
 • Житлово-побутовий напрямок
 • Студентські ЗМІ
 • Наукова діяльність
 • Навчальний процес
 • Права студентів
 • Допомога в організації гуртків та клубів за інтересами