Новини МГУ

В МГУ відбулась щорічна міжнародна конференція з менеджменту

17-18 вересня року на базі Інституту права, економіки та міжнародних відносин МГУ (ІПЕМВ) відбулася VІ Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах". В ній прийняли участь понад 100 науковців та практиків з 11 країн світу (України, Індії, Ісландії, Польщі Сербії, Франції, Литви, тощо) та 4 континентів. Представники 16 зарубіжних університетів та бізнес-шкіл, а також понад 30 університетів, науково-дослідних інститутів та недержавних організацій України представили результати своїх досліджень на цьому заході.
На конференції було розглянуто та обговорено досягнення у науці та практиці в сфері економіки та менеджменту, які можуть бути корисними для підвищення ефективності прийняття рішень у бізнесі та проектах.
Програма конференції містила проведення пленарного та секційних засідань, презентацію наукових та навчально-методичних розробок учасників конференції, а також пізнавально-культурні заході.
На відкритті конференції її учасників привітали: проректор МГУ з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф. Гончарук А.Г. та директор ІПЕМВ МГУ, к.ю.н., доц. Тицька Я.О. Під час урочистого відкриття конференції кращих викладачів та студентів ІПЕМВ, а також працівників адміністрації університету було нагороджено сертифікатами та грамотами.
Через неможливість особистої участі кількох учасників конференції, вона відбувалась у змішаному режимі – очно-онлайновому. Віддалені учасники представляли свої доповіді разом з присутніми.
Конференція відбувалась у дружній атмосфері, зі жвавим обговоренням найбільш важливих та цікавих питань. Особливий інтерес присутніх викликали доповіді:
д.е.н., професора Калініної С.П. з Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості (Київ) про стратегічні імперативи формування міжнародного та українського ринків праці в умовах глобалізації;
к.і.н., доцента Серебряннікової Н.І., керівника Communication Technologies Centre «Argentum», про сприйняття beauty-індустрії через призму соціальних мереж;
к.е.н., доцента Смирнова Є.В. з Київського національного економічного університету про особливості структурної політики в енергетичному секторі України;
к.е.н., доцента Дорошук Г.А. з Одеського національного політехнічного університету про реалізацію енергетичної політики України через стратегічні проекти енергогенеруючої компанії;
д.е.н., професора Гончарука А.Г., проректора МГУ, про створення ефективної інституційної моделі управління ефективністю у закладах вищої освіти за досвідом Європейських країн;
д.е.н., професора Драчука Ю.З. з Інституту економіки промисловості НАН України (Київ) про економічну та екологічну доцільність управління відходами у промисловості;
а також онлайн доповідь к.е.н., доцента Соболєвої Т.О. з КНЕУ (Київ) про управління інтелектуальною власністю у відновлювальній енергетиці.
Не дивлячись на карантинні обмеження та зачинення кордонів України для іноземних учасників конференції, вона відбулась на високому рівні з дотриманням усіх вимог та стандартів якості. Усі доповіді учасників конференції опубліковано у збірнику матеріалів конференції, та найкращі з них будуть видані як статті у науково-практичному журналі Journal of Applied Management and Investments, а також у спеціальному випуску журналу Polityka Energetyczna, що індексується у міжнародній наукометричній базі Scopus.
Наукові конференції Наука
Made on
Tilda