Новини МГУ

День Науки – щорічне свято творчої, науково-дослідної думки всіх, хто причетний до продукування нових ідей, розв'язання наукових проблем!

Напередодні свята 14.05.21 року у Міжнародному гуманітарному університеті м.Одеси відбулась VІІ-а Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, здобувачів вищої освіти ступеня магістра та бакалавра.

За підтримки знанного в Україні видавництва "Гельветика" до дня Науки було випущено черговий науковий збірник "Наукові записки МГУ" зі статтями учасників конференції та Збірник тез доповідей здобувачів вищої освіти.

До спільного обговорення сучасних теоретичних і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер, надіслали свої наукові публікації представники 21 області нашої країни, а це - 67 провідних вузів України!

Зважаючи на об'єктивну необхідність дотримуватись дистанційного режиму робота конференції передбачала:
Пленарне засідання в режимі ZOOM (доповіді керівників підрозділів та нагородження Почесними грамотами науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти).

Роботу секцій:
1. Національне та міжнародне право.
2. Економіка, менеджмент, міжнародні економічні відносини.
3. Філологія.
4. Гуманітарні та соціальні науки. Педагогіка. Культура і мистецтво
5. Медицина: стоматологія та фармація.

Прикладом високого професіоналізму та фахової компетенції керівництво університету та відділ аспірантури відмічає сьогодні роботу секції Медицина: Стоматологія та фармація, під час якої здобувачі віщоі освіти ступеня доктора філософії освітньо-науковоі програми зі спеціальності Стоматологія здійснювали апробацію тем своїх дисертаційних досліджень.

Новітні здобутки та відкриття наукових шкіл гаранта освітньо- науковоі програми спеціальності Стоматологія професора Чумаковоі Ю.Г.,
завідувача кафедри Загальноі стоматологіі - професора Чулака Л.Д., професора цієї ж кафедри Терешиноі Т.П. гідно представили у своїх доповідях іх аспіранти: МарчукТ.С., Шумивода Ю.А., Чернець В.С., Пєйча А.М., Кот М.І., Пахлеванзаде В.А.

Всі виступи молодих науковців супроводжувались презентаціями, демонстрацію результатів лабораторних та клінічних випробувань.

Цікавим є той факт, що чимало тем дисертаційних досліджень наших аспірантів та їх виступів на конференції пов'язано з проблемами COVID-19, зокрема, спробами дослідження таких злободенних питань, як клінічні симптоми у ротовій порожнині хворих на коронавірусні інфекції, захворювання порожнини рота при COVID та інші.

Варто відмітити належним чином ефективну продуманність роботи секції із залученням здобувачів вищої освіти ступеня магістра та бакалавра та, насамкінець, щіре вітання всіх аспірантів - доповідачів Сертифікатами учасника конференції та цінними подарунками!

Підготовка, організація і проведення Щорічних Загальноуніверситетських конференцій із залученням всіх учасників освітнього процесу, всіх освітньо-наукових програм зі всіх спеціальностей ще раз підтверджує той факт, що наука некінцева, в ній являються з кожним днем нові та нові задачі, і університетська освіта повинна намагатися пробудити бажання внести свій вклад у скарбницю науки.
Наукові конференції
Made on
Tilda