Новини МГУ

Відбулася щорічна наукова VIІ Міжнародна науково-практична конференція

В Інституті права, економіки та міжнародних відносин відбулася щорічна наукова VIІ Міжнародна науково-практична конференція на тему: «Глобалізація: співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів», яка була організована д.е.н., зав. кафедри менеджменту Деркач Т.В. У зв’язку із карантинним режимом захід відбувся в онлайн-форматі на платформі «ZOOM».
У конференції брали участь провідні науковці України та зарубіжжя, а саме Пармаклі Д.М. доктор економічних наук, професор, Комратського державного університету (Республіка Молдова), Адилбєкова Н.О. Кіргизского національного аграрного університету, Казамбаєва А.М. доцент Західно-Казахстанського аграрно-технічного університету ім.Жангір хана, Буранов А.Б. докторант Академії державного управління при Президентові Азербайджанської Республіки, Луцишин З.О. д.е.н., проф. Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Савельєв Є.В. д.е.н., проф. кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету (ТНЕУ), Куриляк В.Є. д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародної економіки ТНЕУ, Кириленко О.П. д.е.н., проф., зав. кафедри фінансів імені С.І. Юрія ТНЕУ, Сохацька О.М. д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ТНЕУ, Коренюк П.І. д.е.н., проф., зав. кафедри менеджменту організацій і адміністрування Дніпровського державного технічного університету, Балахонова О.В. д.е.н., проф. Вінницького соціально-економічного інституту університету «України», Лещук Г.В. д.е.н., проф. кафедри обліку і аудиту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Якубовський С.О. д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародних економічних відносин ОНУ ім.І.І. Мечникова, Захарченко В.І. д.е.н., проф. Одеського національного політехнічного університету, Кібік О.М. д.е.н., проф., зав. кафедри національної економіки Національного університету «Одеська юридична академія», Деркач Т.В. д.е.н., зав. кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, Мартинюк О.А. д.е.н., проф. кафедри менеджменту Міжнародного гуманітарного університету, Головченко О.М. д.е.н., проф., зав. кафедри економіки і міжнародних економічних відносин Міжнародного гуманітарного університету та ще багато науковців майже з усіх міст України.
Метою конференції було узагальнення аналізу сучасних тенденцій та динаміки змін в розстановці економічних сил в світі в умовах глобалізації, визначити сучасні вузлові події в світовій економіці та їх вплив на розвиток національних економік, аналіз проблем та виявлення ефективних способів для забезпечення національного розвитку в умовах глобалізації.
У представлених на конференції доповідях були відображені процеси, пов'язані з реструктуризацією світової економіки та глобальними викликами, загрозами та ризиками
Багато уваги у виступах приділялася аналізу сучасних викликів і ризиків для України. Цілий блок доповідей, що викликали великий інтерес, був присвячений актуальним проблемам інтеграційного співробітництва, а також взаємодії окремих країн і регіонів, в тому числі за участю України. Нові імпульси, механізми і інструменти економічного розвитку України знайшли відображення в доповідях, присвячених науково-технологічному розвитку та модернізації країни, ролі інвестицій в сучасній моделі економічного зростання, ролі інститутів розвитку в стратегічному плануванні, ролі податкових пільг, контролю в банківській системі України для забезпечення економічної безпеки та ін. У багатьох доповідях учасниками конференції пропонувалися практичні рекомендації та конкретні заходи для виходу України на стійку траєкторію економічного зростання та інноваційного розвитку.
Наукові конференції
Made on
Tilda