Новини МГУ

24 червня року у Міжнародному гуманітарному університеті була проведена VIІІ-ма Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична конференція «Чорноморські наукові студії»

яка присвячена підсумкам наукової роботи у 2021 році всього професорсько-викладацького складу, викладачів, молодих учених, здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, здобувачів вищої освіти ступеня магістра та бакалавра.
Всеукраїнський статус конференції цього року був представлений 173                        публікаціями науковців з 21 області України, а це - 62 провідні вузи країни, 216 учасників. 
Мета проведення нашої щорічної конференції як і завжди була незмінною, а саме: спільне обговорення як досвідченими науковцями так й молодими науковцями (аспірантами, магістрами) найбільш перспективних для науки та практики сучасних теоретичних і практичних проблем, що мають міждисциплінарний характер.
Учасників щорічної звітної конференції привітали Президент університету, академік Ківалов С.В. та ректор університету, професор Громовенко К.В.
В обговоренні підсумків наукових досягнень підрозділів, кафедр, науковців університету протягом 2021 року взяли активну участь: проректор з науково-медичної роботи, професор Ковалевська Л.А., начальник відділу аспірантури Стеценко-Баранова О.І., начальник навчального відділу Райчева Л.І., декан факультету права та економіки доцент Тицька Я.О., декан факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму доцент Дишкантюк О.В., декан факультету медицини та громадського здоров’я доцент Кукушкін В.Н., декан факультету мистецтва і дизайну Кравець Н.В., декан факультету лінгвістики та перекладу Адамова Г.В., декан факультету кібербезпеки, програмної інженерії та комп’ютерних наук професор Стрелковська І.В., директор Чернівецького інституту МГУ доцент Сірко Р.Б.
До дня конференції випущено науковий збірник «Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету» № 36 зі статями учасників конференції: професорів, доцентів, докторів філософських наук, викладачів, аспірантів, практиків. Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International. Випущено також Збірник тез доповідей викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів.
Особливість наших наукових видань полягає у тому, що на сторінках «Наукових записок МГУ» відбувається обмін інформацією щодо актуальних науково-практичних проблем та методів їх вирішення, здійснюється обговорення результатів досліджень в різноманітних напрямах, що пропонуються для широкого загалу науковців, а саме:
1. Національне та міжнародне право.
2. Менеджмент. Економіка. Готельно-ресторанна справа та туризм. Інформаційні технології.
3. Філологія.
4. Стоматологія та фармація. Медицина та громадське здоров’я.
5. Гуманiтарнi та соцiальнi науки. Педагогіка. Культура i мистецтво.
Варто відмітити, що важливим напрямком науково-дослідної роботи професорсько-викладацького складу університету протягом 2021 року була підготовка наукових публікацій у фахових виданнях та видавнича діяльність. Міжнародним гуманітарним університетом засновані власні наукові періодичні видання, зокрема:
І. «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету», який включено до Переліку фахових видань України (категорія Б). Протягом 2021 року було видано 4 номери серії «Юриспруденція», 4 номери (11 томів) серії «Філологія»,             4 номери серії «Економіка і менеджмент».
ІІ. «Альманах Міжнародного права», який також включено до Переліку фахових видань України (категорія Б). Протягом звітного року було видано 25 та 26 номери Альманаху.
Науковцями університету (професор Подобний О.О., доцент Соцький А.М., доцент Сірко Р.Б.) були видані 3 монографії та підготовлено десятки глав в монографіях з різних галузей наук.
Забезпечуючи впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, науково-педагогічні працівники вели активну роботу щодо видання підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, загальна кількість яких протягом 2021 року становила 82 одиниці.
Відповідно до вимог часу науковці університету публікували результати своїх досліджень у виданнях вищих навчальних закладів України та інших країн, у тому числі, у міжнародних науково метричних базах даних Scopus, Web of science. Протягом 2021 року було підготовлено 18 публікацій у Scopus та 17 публікацій у Web of science. Кількість цитувань у Scopus склала 379 одиниць, а у Web of science -162 одиниці.
Результати захисту дисертацій здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії на здобуття ступеня Доктора філософії з актуальних проблем юридичної та філологічної наук завжди становлять оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі (галузей) наук.
У 2021 році успішно захистились отримали наукову ступінь доктора філософії зі спеціальності 035-Філологія наступні Здобувачі: Варецька Ольга Олегівна та  Громовенко Вікторія Володимирівна; зі спеціальності 081-Право ЗдобувачіТищенко Юрій Володимирович, Головач Ганна Олегівна, Щамбура Денис Володимирович. Ступінь кандидата юридичних наук отримали аспіранти Бялковський Денис Анатолійович та Уртаєва Лусине Гагіківна. Слід зазначити, що дисертаційні дослідження всіх вищевказаних Здобувачів відрізняються науковою новизною, мають теоретичне та практичне значення, стосуються важливих питань юридичних та філологічних проблем сьогодення.
 
Дружніми аплодисментами та щирими посмішками вітали учасники поважного щорічного форуму заохочення Почесними грамотами науково-педагогічних працівників, молодих науковців, здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, здобувачів вищої освіти ступеня магістра та бакалавра.

Наукові конференції
Made on
Tilda