Новини МГУ

Запрошення до участі в міжнародному круглому столі

Запрошуємо

до участі в

міжнародному круглому столі

на тему

«30 РОКІВ ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ – ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ КРАЇН: ДОСЯГНЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

Дата проведення заходу: 19 ЛЮТОГО 2021 року
Час проведення заходу: 10.30 – 15.30
Місце проведення: Міжнародний гуманітарний університет.
Форма проведення: Конференція on-line (в форматі ZOOM)
Тематичні напрями для обговорення:
 • 30 років Вишеградського співробітництва: економічні аспекти функціонування;
 • Регіональна ідентичність членів Вишеградської четвірки;
 • Роль країн Вишеградської четвірки в умовах міграційних процесів в ЄС;
 • Економічні вигоди і ризики країн Вишеградської Четвірки від членства в ЄС;
 • Вплив співробітництва в умовах Вишеградської групи на розвиток національних економік;
 • Участь країн Вишеградської четвірки у реалізації положень енергетичної хартії;
 • Інвестиційна привабливість та регулювання руху прямих іноземних інвестицій в країнах Вишеградської четвірки;
 • Інвестиційне співробітництво в форматі Вишеградської четвірки з третіми країнами;
 • Еволюція торгово-економічних відносин країн Вишеградської групи і України;
 • Україна та Вишеградська Європа: перспективи використання потенціалу економічної взаємодії;
 • Iнтеграція бізнес-структур країн Вишеградської четвірки та України;
 • Вишеградська четвірка: правова реальність, політичні виклики та відносини з Україною.
Формат проведення: виступ учасників від 7 до 15 хвилин без дискусії.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Участь в круглому столі та публікація безкоштовні.
Форма участі: дистанційна.
Мови круглого столу: українська і англійська
Заявку на участь просимо надіслати до 15 лютого 2021 р. на електронну адресу:
rubinodessa@gmail.com
За результатами круглого столу буде опубліковано збірник доповідей, тексти яких необхідно подати не пізніше – 17 лютого 2021р.

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей круглого столу:

Тези доповідей від 3 до 5 сторінок друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word.
Технічні вимоги: Times New Roman, кегль (розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: ліве – 2,5 см; верхнє, праве, нижнє – 1,5 см.
У верхньому правому кутку українською та англійською мовами  вказується ім’я та прізвище автора (співавтора), його науковий ступінь і вчене звання, назва установи, яку він представляє, через інтервал по середині назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами, жирним шрифтом по центру сторінки.
Формули, таблиці, рисунки виконуються за допомогою спеціальних редакторів MS Office.

Заявка на участь

Наукові конференції
Made on
Tilda