Новини МГУ

Запрошуємо на VIІI Міжнародноу науково-практичу конференцію «Глобалізація: співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів: до та після пандемії»

Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі VIІI Міжнародної науково-практичної конференції «Глобалізація: співвідношення міжнародних та національних економічних інтересів: до та після пандемії», яка відбудеться 09 квітня 2021 року в місті Одесі на базі Міжнародного гуманітарного університету. До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, представники органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств і організацій та всі зацікавлені особи.

Мета конференції: в рамках конференції планується обговорення умов і перспектив сталого світового та національного (регіональ-ного) розвитку в умовах нових викликів, включаючи питання виходу зі складної ситуації, обумовленої заходами по боротьбі з пандемією COVID-19, пошуку нових можливостей сталого розвитку на всіх рівнях, з урахуванням інтересів і внеску всіх стейкхолдерів, узагальнення аналізу сучасних тенденцій та динаміки змін у розстановці економічних сил у світі в нових умовах, визначити сучасні вузлові події в світовій економіці та їх вплив на розвиток національних економік, аналіз проблем та виявлення ефективних способів для забезпечення національного розвитку в умовах глобалізації.

Форма участі: особиста або дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська та румунська.

Студенти до участі не залучаються.

Оргкомітет не бере зобов’язань щодо оплати вартості проживання та проїзду учасників.

Орієнтовний регламент роботи конференції:

9 квітня 2020 року:

1000 – 1100 – реєстрація
1100 – 1230 – пленарне засідання
1230 – 1330 – кава-брейк
1330 – 1530 – секційні засідання
1530 – 1630 – підведення підсумків конференції

Організаційний комітет конференції

Голова оргкомітету:
Громовенко К.В. – к-т. юрид. наук, доцент, ректор Міжнародного гуманітарного університету.
Члени оргкомітету:
Тицька Я.О. – к-т. юрид. наук, доцент, директор Інституту права, економіки та міжнародних відносин Міжнародного гуманітарного університету.
Деркач Т.В. – д-р екон. наук, проф., зав. кафедри менеджменту МГУ, головний редактор Наукового Віснику Міжнародного гуманітарного університету «Економіка та менеджмент».
Коваленко М.П. – д-р фіз-мат. наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України.
Якубовський С.О. – д-р екон. наук, професор, зав. кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин, ОНУ ім. І.І. Мечникова.
Евангелос Сискос – д.е.н., проф., проректор Технічного освітнього інституту Західної Македонії (ТОІ ЗМ), Козані (Греція).
Пармакли Д. М. – д-р екон. наук,, професор кафедри економіки Комратського державного університету (Молдова).
Казамбаева А.М. – к.е.н., доцент, декан факультету економіки та бізнесу Західно-Казахстанського аграрно-технічного університету ім. Жангир хана,
м. Уральск.
Данільченко О.В. – д-р екон. наук, професор, зав. кафедри міжнародних економічних відносин, проректор з навчальної роботи Білоруського державного університету.
Чирков Ю.П. – начальник Управління з зовнішньоекономічної, виставкової діяльності та роботи з членами палати, Одеська регіональна торгово-промислова палата.

Координати оргкомітету

65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 33

Міжнародний гуманітарний університет,

кафедра менеджменту,

секретар конференції

Вікторія Олександрівна

Тел.: +38 (099) 967 84 71

E-mail: conference@mgu.od.ua

Більш детальна інформація по конференції 

Наукові конференції
Made on
Tilda