Новини Університету

28 грудня в Міжнародному гуманітарному університеті відбулось засідання Вченої ради у змішаному форматі, враховуючи карантинні обмеження.

Підбиваючи підсумки з наукової роботи, Президент МГУ, академік Ківалов С.В. привітав ректора університету Громовенка К.В. з успішним захистом докторської дисертації на здобуття ступеня доктора юридичних наук та вручив атестати професорів та доцентів провідним науково-педагогічним працівникам університету (проф. Деркач Т.В., проф. Мартинюк О.А., доц. Зеркіній О.О., доц. Малиновському В.О., доц. Райчевій Л.І., доц. Шинкаренко Л.В.), а також дипломів докторів юридичних наук (доц. Діденко Л.В., доц. Манько Д.Г. ).

Далі, проректор з науково-педагогічної роботи університету, проф. Гончарук А.Г. представив річний звіт університету з наукової діяльності за 2020 р.

Наступним питанням було заснування Ради молодих вчених МГУ. Рада підтримала створення цього органу в університеті та затвердила її установчі документи.

Далі, відповідальний секретар Приймальної комісії МГУ Шарапановська Ю.В. доповіла про правила прийому вступників у 2021 році та нововведення, на які слід чекати вступникам до університетів та коледжів країни наступного року.

Розвиток університету вимагає відкриття нових, цікавих для абітурієнтів спеціальностей, тому було розглянуто питання ліцензування та створення перспективних освітніх програм у новому році.

Вчена рада також підтримала створення разової спецради із захисту дисертації доктора філософії, про що доповів проф. Подобний О.О., а також одноголосно підтримала рекомендацію присвоєння вченого звання доцента к.ю.н. Денісяк Н.М. Таємне голосування відбувалось у змішаному форматі з використанням інформаційних технологій.

Новий формат проведення засідання довів, що жодні перешкоди не можуть бути на заваді розвитку університету, рейтинги якого у 2020 р. продовжили зростання.