Новини Університету

Важливим елементом внутрішньої системи забезпечення якості є оцінювання науково-педагогічних працівників університету за результатами року та оприлюднення його результатів на офіційному сайті. З 2020 р. в Міжнародному гуманітарному університеті запроваджено практику такого щорічного оцінювання з метою заохочення науково-педагогічних працівників до наукової роботи та виконання Стратегічного плану розвитку наукової діяльності Міжнародного гуманітарного університету. Воно проводиться відповідно до Положення «Про рейтинг науково-педагогічних працівників Міжнародного гуманітарного університету» (прийнятого Вченою радою МГУ 28.12.2020 р., протокол №3), а також Закону України «Про вищу освіту», чинного трудового законодавства України, Статуту Університету та інших нормативних актів, які регулюють організацію науково-дослідної роботи науково-педагогічних працівників.
Ключовими критеріями такого оцінювання є міжнародні наукові публікації у виданнях, що індексуються системами Scopus та Web of Science, цитування таких публікацій та рейтинг відповідних видань (квартиль).
В цьому році було визначено 5 переможців (ТОП-5), а саме:

1.

1

Гончарук
Анатолій Григорович

д. е. н., професор,
професор кафедри менеджменту

2.

Дишкантюк
Оксана Володимирівна

к. т. н., доцент,
зав. кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

3.

Мартинюк
Олена Анатоліївна

д. е. н., професор,
професор кафедри менеджменту

4.

Шкворченко
Наталія Миколаївна

к. філол. н., доцент,
доцент кафедри перекладу та мовознавства

5.

Уварова
Тетяна Іванівна

к. мистец., доцент,
професор кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін

Відзначені переможці будуть премійовані за наказом Президента Міжнародного гуманітарного університету, академіка С.В. Ківалова. Таким чином, університет буде щорічно підтримувати кращих науково-педагогічних працівників за високі наукові результати та публікації.