Новини МГУ

Факультет права та економіки Міжнародного гуманітарного університету черговий раз підтверджує свій статус сучасного наукового центру.

Яскравою подією стало проведення 28 січня 2022 р., засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 41.136.004 Міжнародного гуманітарного університету щодо публічного захисту дисертації Щамбури Д. В., на тему: «Неофіційне право»,  поданої на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».
Дисертаційне дослідження було підготовлено за науковим керівництвом д.ю.н., професора Крестовської Н. М.
В науковому обговоренні дисертації прийняли участь: д.ю.н., професор Крижановський А. Ф., д.ю.н., доцент Манько Д. Г., д.ю.н., доцент Діденко Л. В., к.ю.н., доцент Атаманова Н. В.
Під час захисту відбулася жвава наукова дискусія щодо визначення природи неофіційного права, форм його буття та місця в системі соціального регулювання. Зокрема, здобувачем було обґрунтовано, що з-поміж інших категорій (недержавне право, неформальне право, тіньове право) термін «неофіційне право» як антиномія офіційного права є найбільш чітким, при чому ототожнювати неофіційне право і тіньове право недопустимо, бо останнє не є правом, а формою неправа.
Бажаємо Д. В. Щамбурі подальших наукових досягнень та запрошуємо молодих науковців до співпраці із Міжнародним гуманітарним університетом.
Made on
Tilda