Новини МГУ

Презентація освітньо-наукові програми підготовки докторів філософі 081 «Право»

Навчання
7 червня 2021 року у Міжнародному гуманітарному університеті відбулася презентація та публічне обговорення освітньо-наукової програми «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктор філософії (PhD) у галузі знань 08 – Право.
Презентацію провів гарант ОНП «Право», д.ю.н., завідувач кафедри державно-правових дисциплін Манько Д. Г.
 У публічному обговоренні прийняли участь стейкхолдери, зокрема: представники наукового співтовариства – д.ю.н., професор Камінська Н. В., д.ю.н., професор Дудченко В. В., представники роботодавців – Бойко Н. І., здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Котик Г. В.
Під час дискусії, свої зауваження та рекомендації висловили: д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи Гончарук А. Г. та начальник відділу аспірантури Стеценко-Баранова Ольга Іванівна.
Окремо слід відзначити участь представників групи з модернізації ОНП, а саме: д.ю.н., професора Кізлову О. С. та д.ю.н., професора Подобного О. О., які провели плідну роботу щодо вдосконалення ОНП. Зазначені професори входять також і до складу групи забезпечення виконання освітньо-наукової програми, поряд із такими фахівцями сучасної юридичної науки як: д.ю.н., професор Кіндюк Б. В. та д.ю.н., професор Іванський А. Й.
Всі пропозиції, які були сформульовані під час обговорення, будуть ретельно проаналізовані та враховані в процесі модернізації ОНП «Право».


Made on
Tilda