Новини МГУ

Обговорення проектів освітніх програм за напрямом Музичне мистецтво"

Обговорення проектів освітніх програм за напрямом Музичне мистецтво" за всіма трьома рівнями вищої освіти на кафедрі музичного мистецтва та звукорежисури відбулися у кінці травня та протягом червня.

16 травня 2024 р. на зустрічі здобувачів третього (науково-освітнього) рівня вищої освіти та викладачів кафедри музичного мистецтва та звукорежисури і кафедри мистецтвознавства та загальногуманітарних дисциплін обговорювався проект освітньо-наукової, а також були надані пропозиції викладачами Крижановською Т. О., аспірантами першого року навчання Архіповою Н. Є., Рудим Д. Ю., Костандовою Ю. В. відносно можливості включення нових освітніх компонентів в ОНП 2024-2025 навч. рр.

23 і 24 травня, 10 і 17 червня 2024 року на кафедрі музичного мистецтва та звукорежисури відбулася низка зустрічей, присвячених обговоренню проекту освітньо-професійної програми "Музичне мистецтво" та навчального плану за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти. В обговоренні прийняли участь здобувачі (у тому числі, іноземні) і викладачі кафедри ММЗ, декан факультету мистецтва і дизайну ст. викладач Кравець Н. В., гарант програми "Музичне мистецтво", завідувачка кафедри, канд. мистецтвознавства, доцент Каплун Т. М., а також стейкхолдери-роботодавці і представники академічної спільноти (головний хормейстер Одеського театру музичної комедії ім. М. Водяного, канд. мистецтвознавства, доцент, Савенко С. М., викладач кафедри теорії музики і композиції Одеської національної музичної академії ім. А.В. Нежданової, канд. мистецтвознавства, доцент Шустов С. Л., директор мистецької школи №1 ім. Еміля Гілельса, канд. мистецтвознавства, доцент, доцент кафедри теортичної і прикладної Русяєва М.В.).

Стейкхолдери і зазначили високий рівень проєктів ОПП "Музичне мистецтво" на 2024-2025 учб.р., його потужний, ємкий, логічно побудований зміст, в якому активно задіяні всі складові сучасної освітньої програми вищої музичної освіти – освітня, творча, наукова, а також активно проявлені студентоцентрований і духовно-виховний аспекти, питання психологічної та соціальної безпеки. Атмосфера зустрічі була творчою, жвавою, від роботодавців, здобувачів, викладачів надійшла низка цікавих пропозицій щодо подальшого удосконалення ОПП.
Made on
Tilda