Новини МГУ

ЯКІСТЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ВИМОГА ЧАСУ

13 лютого 2024 року в Міжнародному гуманітарному університеті відбулося засідання оновленого складу Центру забезпечення якості освіти. До складу Центру увійшли провідні науковці, викладачі, досвідчені керівники і працівники структурних підрозділів університету, здобувачі вищої освіти та члени студентського самоврядування. На порядку денному були питання щодо підведення підсумків акредитації освітніх програм університету за 2023 рік, результати проведення моніторингу якості освіти за перший семестр 2023-2024 навчального року та завдання щодо удосконалення форм і методів перевірки рівня якості освітнього процесу, моніторингу забезпечення студентоцентрованого підходу та академічної свободи під час реалізації освітніх програм в університеті.

Відкрив збори перший проректор університету, керівник Центру професор Василь Лефтеров, зокрема він зазначив, що протягом 2023 року Центр виправдав покладені на нього обов’язки, в університеті були успішно акредитовані 29 освітніх програм, в тому числі 10 отримали сертифікат на 5 років. Центром проводиться всебічний моніторинг освітньої діяльності, аналізуються щосеместрові опитування здобувачів стосовно задоволення якістю освіти, вивчення потреб та інтересів здобувачів, відгуків випускників та їх працевлаштування на роботу тощо.

Начальник навчального відділу Лариса Райчева звернула увагу на завдання Центру щодо контролю та методичного супроводження перегляду й оновленню освітніх програм та навчально-методичних матеріалів, забезпечення академічної доброчесності, запобігання та врегулювання конфліктних ситуацій.

Загалом до проблем забезпечення якості освіти залучаються всі учасники освітнього процесу, зокрема викладачі, здобувачі, органи студентського самоврядування, роботодавці, інші стейкхолдери, адже в університеті чітко усвідомлюють, що якість вищої освіти – вимога часу.
Made on
Tilda